Arsacal
button
button
button
button


Jongeren voor jongeren...

Vormsel in De Noord

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 mei 2017 - 152 woorden
Vormelingen en jongeren-vormselgroep
Vormelingen en jongeren-vormselgroep
De laatste aanwijzingen voor de Vormselmis
De laatste aanwijzingen voor de Vormselmis
De jongeren-vormselgroep na afloop van de viering
De jongeren-vormselgroep na afloop van de viering

Op zon­dag 7 mei was ik voor het heilig Vormsel in Heer­hu­go­waard de Noord. Uniek is daar dat jon­ge­ren die een aantal jaren gele­den zijn gevormd optre­den als vormsel­groep en de nieuwe vor­me­lin­gen be­ge­lei­den. Ieder jaar is een andere ‘klas’ van des­tijds aan de beurt. De jon­ge­ren wor­den begeleid door enkele vaste mensen die de ‘harde kern’ van de voor­be­rei­dings­groep vormen.

Deze manier van doen is er in De Noord al vele jaren. Waar­schijn­lijk had­den de nodige ouders van vor­me­lin­gen van nu zelf ook in de vormsel­groep gezeten. De jon­ge­ren tra­den ook op als gelegen­heids­koor in de vie­ring waarin een vijf­tiental jongens en meisjes van de brug­klas het vormsel­sa­cra­ment ont­vingen.

De voor­be­rei­ding omvat onder meer een dag­be­zoek aan een klooster (Egmond) en aan Am­ster­dam (o.m. Sant’ Egidio en drugs­pas­to­raat).

Het is bij­zon­der te waar­de­ren dat zoveel mensen met en­thou­sias­me bij de voor­be­rei­ding op het vormsel betrokken zijn.

Terug