Arsacal
button
button
button


Jongeren voor jongeren...

Vormsel in De Noord

nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 mei 2017
Vormelingen en jongeren-vormselgroep
Vormelingen en jongeren-vormselgroep
De laatste aanwijzingen voor de Vormselmis
De laatste aanwijzingen voor de Vormselmis
De jongeren-vormselgroep na afloop van de viering
De jongeren-vormselgroep na afloop van de viering

Op zondag 7 mei was ik voor het heilig Vormsel in Heer­hu­go­waard de Noord. Uniek is daar dat jongeren die een aantal jaren geleden zijn gevormd optreden als vormsel­groep en de nieuwe vormelingen begeleiden. Ieder jaar is een andere ‘klas’ van destijds aan de beurt. De jongeren worden begeleid door enkele vaste mensen die de ‘harde kern’ van de voor­be­rei­dings­groep vormen.

Deze manier van doen is er in De Noord al vele jaren. Waar­schijn­lijk hadden de nodige ouders van vormelingen van nu zelf ook in de vormsel­groep gezeten. De jongeren traden ook op als gelegenheidskoor in de viering waarin een vijftiental jongens en meisjes van de brugklas het vormsel­sa­cra­ment ontvingen.

De voor­be­rei­ding omvat onder meer een dagbezoek aan een klooster (Egmond) en aan Amsterdam (o.m. Sant’ Egidio en drugspastoraat).

Het is bijzonder te waarderen dat zoveel mensen met enthousiasme bij de voor­be­rei­ding op het vormsel betrokken zijn.

Terug