Arsacal
button
button
button
button


Gods Woord, een lied, de liturgie

afscheid van Ko Schuurmans

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 juni 2012 - 229 woorden
niet helemaal scherp: met Ko en het boek
niet helemaal scherp: met Ko en het boek

Vrij­dag­mid­dag 8 juni nam het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afscheid van Ko Schuurmans, staf­me­de­werker Li­tur­gie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en directeur van het dio­ce­saan pas­to­raal centrum, toen dat er nog was. Honder­den mensen kwamen om Ko de hand te drukken en hem te bedanken. Want het is dui­de­lijk dat hij een warm plekje heeft in het hart van vele mensen uit het bisdom.

De bis­schop maakte bij het afscheid dui­de­lijk dat er weleens een span­ning zat tussen de lijn van de bis­schop en de lijn van Ko, maar dat dit de men­se­lijke ver­hou­dingen niet in de weg had gezeten. Ko kon het trouwens als kind al niet laten met de pries­ter mee te zingen als die de prefatie zong. De pastoor vond het goed mits hij maar zo zachtjes zong dat de mensen in de kerk hem niet kon­den horen! Dit is een van de anekdotes die bij dit afscheid naar boven kwamen.

De Bis­schop on­der­scheidde Ko Schuurmans met de dio­ce­sane Bavo-pen­ning die wordt uit­gereikt aan mensen die uitzon­der­lijke ver­diensten voor het bisdom hebben. Ook werd een bundel uit­gereikt aan de receptie­gan­gers met lie­de­ren die Ko zelf ge­schre­ven heeft. In die lie­de­ren komt al tot uiting waar het hart van Ko Schuurmans ligt: het Woord van God - de bijbel -, de zang, vooral de oude Engelse melodieën, en de li­tur­gie. We wensen Ko Schuurmans nog veel mooie jaren toe!

Terug