Arsacal
button
button
button


Priester Frans Geels plotseling overleden

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2017
Priester Frans Geels (l.) bij zijn 25 jarig priesterfeest in het seminarie
Priester Frans Geels (l.) bij zijn 25 jarig priesterfeest in het seminarie
Past. Frans Geels met rector/vicaris Gerard Bruggink
Past. Frans Geels met rector/vicaris Gerard Bruggink

Donderdag­avond 18 mei is Frans Geels plotseling overleden. Jarenlang was hij als supervisor en docent aan het groot­semi­narie en het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam ver­bonden.

Pastoor Frans Geels was eerst pastoraal werker geweest en werd in 1986 door mgr. Joseph Lescrauwaet in de St. Nicolaas­kerk (nu basiliek) in Amsterdam, waar hij werkzaam was, tot priester gewijd. In de eerste jaren dat het groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Vogelenzang was, werd hij daarbij betrokken als docent voor pastorale gespreksvoering en als supervisor. Later was hij ook betrokken bij het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut en begeleidde op deze wijze vele priesters, diakens en catechisten op hun weg naar de wijding of zending. Velen bewaren dierbare herinneringen aan zijn supervisie en velen kwamen ook nu hun wijding of zending bij hem terug voor gesprekken en begeleiding. Daarnaast was hij betrokken bij de dienst catechese van het bisdom, samen met toenmalig vicaris voor catechese dr. Guus Hendriks, met wie hij ook in het seminarie in de afdeling pastorale theologie samenwerkte.

Heel gauw bleek hij een zwak hart te hebben, waarvoor hij in die beginfase van het seminarie al een keer was opgenomen in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis in Amsterdam. Toen kwam hij er uit­ein­de­lijk goed bovenop, maar zijn hartconditie bleef hem parten spelen. Twee jaar geleden ging hij met emeritaat vanwege zijn verminderde gezondheid. In het afgelopen jaar heeft hij voor ver­schil­lende aandoeningen lang in het ziekenhuis gelegen. Toch was hij vol hoop en eigenlijk meldde hij nog maar kort geleden dat hij een goede uitslag had gekregen en dat alles er goed uitzag. Maar het hart bleef zwak en dat heeft de doorslag gegeven: donderdag­avond 18 mei is hij tamelijk plotseling overleden. Hij is 67 jaar geworden.

Graag gedenk ik hem als een hartelijk docent en staflid op het seminarie en het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal worden gevierd in de kathedraal op woensdag 24 mei om 12.00 uur. De avond tevoren is er van 20.00 - 21.00 uur gelegenheid afscheid te nemen in het uitvaart­cen­trum aan de Parklaan 36 in Haarlem.

Terug