Arsacal
button
button
button


In gesprek met vormelingen

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017

Op 11 juni ontvangen de vormelingen van Driehuis, IJmuiden, Velserbroek en Haarlem Noord het heilig vormsel. Op 20 mei trof ik hen in Driehuis voor een gezamenlijke lunch en een gesprek.

De veertien vormelingen zijn al vanaf het begin van dit jaar op weg en bereiden zich voor op het vormsel aan de hand van het project ‘Vorm-fun’ van pastoor Rainer Kanke. Een groep begeleiders en diaken John Versteeg zijn met hen op weg gegaan en het is de bedoeling dat de groep na het vormsel de mogelijkheid krijgt om door te gaan. De jongeren waren uit de eerste of tweede klas van de middelbare school.

Het was mooi hen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over de betekenis van het vormsel en mijn eigen roeping en ik wens hen nog een mooie voor­be­rei­ding toe op de grote dag!

Terug