Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met vormelingen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017 - 142 woorden

Op 11 juni ont­van­gen de vor­me­lin­gen van Driehuis, IJmui­den, Velser­broek en Haar­lem Noord het heilig vormsel. Op 20 mei trof ik hen in Driehuis voor een ge­za­men­lijke lunch en een gesprek.

De veer­tien vor­me­lin­gen zijn al vanaf het begin van dit jaar op weg en berei­den zich voor op het vormsel aan de hand van het project ‘Vorm-fun’ van pastoor Rainer Kanke. Een groep bege­lei­ders en diaken John Versteeg zijn met hen op weg gegaan en het is de bedoeling dat de groep na het vormsel de moge­lijk­heid krijgt om door te gaan. De jon­ge­ren waren uit de eerste of tweede klas van de middel­ba­re school.

Het was mooi hen te ont­moe­ten en met hen in gesprek te gaan over de bete­ke­nis van het vormsel en mijn eigen roe­ping en ik wens hen nog een mooie voor­be­rei­ding toe op de grote dag!

Terug