Arsacal
button
button
button


Feestelijk Vormsel in Anna Paulowna

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017

Zaterdag­avond 20 mei mocht ik veertien jongens en meisjes uit de samenwerkende parochies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand het heilig vormsel toedienen.

Samen met de vormelingen hebben we voorafgaand aan de vormsel­viering in de naast de kerk gelegen basis­school gegeten en kennis gemaakt. Na een pauze begon de feestelijke Mis opge­luis­terd door het Jongerenkoor. Een enthousiaste werk­groep en gastouders hadden vormelingen voorbereid met bijeenkomsten in de basis­school, die deze jongens en meisjes van groep acht dit jaar gaan verlaten. Het was een mooie betrokken groep. Bij de viering waren ook pastoor Ivan Garcia en diaken Henk Schrader betrokken.Na afloop was er nog even gelegenheid de bestuursleden van het samen­wer­kings­ver­band te ontmoeten.

Terug