Arsacal
button
button
button
button


Feestelijk Vormsel in Anna Paulowna

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017 - 114 woorden

Zater­dag­avond 20 mei mocht ik veer­tien jongens en meisjes uit de samen­wer­kende pa­ro­chies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand het heilig vormsel toedienen.

Samen met de vor­me­lin­gen hebben we voor­af­gaand aan de vormsel­vie­ring in de naast de kerk gelegen basis­school gegeten en kennis gemaakt. Na een pauze begon de fees­te­lij­ke Mis opge­luis­terd door het Jon­ge­ren­koor. Een en­thou­siaste werk­groep en gast­ou­ders had­den vor­me­lin­gen voor­be­reid met bij­een­komsten in de basis­school, die deze jongens en meisjes van groep acht dit jaar gaan verlaten. Het was een mooie betrokken groep. Bij de vie­ring waren ook pastoor Ivan Garcia en diaken Henk Schra­der betrokken.Na afloop was er nog even gelegen­heid de be­stuurs­le­den van het samen­wer­kings­ver­band te ont­moe­ten.

Terug