Arsacal
button
button
button
button


Requiem voor pastoor Frans Geels

In paradisum...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2017 - 147 woorden

Op woens­dag 24 mei werd in de Haar­lemse ka­the­draal de uit­vaart­mis gevierd voor pastoor Frans Geels, die in het semi­na­rie en op het bisdom werk­zaam was in de dienst catechese en als docent en supervisor.

Frans Geels was ook musicus en hield van de ka­the­draal met zijn rijke muziekleven. Daar was hij regel­ma­tig assis­tent. Het was dus ook passend dat hij van­daaruit werd begraven. Veel pries­ters, diakens en cate­chisten die hij had begeleid waren aanwe­zig in de kerk of con­ce­le­breer­den. Vanuit het ka­the­drale koor was een mooie afvaar­digi­ging geko­men om de uit­vaart­mis te zingen en er was veel belang­stel­ling van familie en vrien­den. Na­tuur­lijk waren er veel mede­wer­kers van het bisdom aanwe­zig. Pastoor Nico van der Peet was hoofd­cele­brant, diaken Eric Fennis en de bis­schop, mgr. Jozef Punt deed de absoute.

Mogen de engelen hem nu gelei­den naar het hemels paradijs, zoals we in de uit­vaart hebben gezongen.

Terug