Arsacal
button
button
button


Requiem voor pastoor Frans Geels

In paradisum...

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2017

Op woensdag 24 mei werd in de Haarlemse kathedraal de uitvaartmis gevierd voor pastoor Frans Geels, die in het seminarie en op het bisdom werkzaam was in de dienst catechese en als docent en supervisor.

Frans Geels was ook musicus en hield van de kathedraal met zijn rijke muziekleven. Daar was hij regelmatig assistent. Het was dus ook passend dat hij vandaaruit werd begraven. Veel priesters, diakens en catechisten die hij had begeleid waren aanwezig in de kerk of concelebreerden. Vanuit het kathedrale koor was een mooie afvaardigiging gekomen om de uitvaartmis te zingen en er was veel belang­stel­ling van familie en vrienden. Natuurlijk waren er veel medewerkers van het bisdom aanwezig. Pastoor Nico van der Peet was hoofd­cele­brant, diaken Eric Fennis en de bisschop, mgr. Jozef Punt deed de absoute.

Mogen de engelen hem nu geleiden naar het hemels paradijs, zoals we in de uitvaart hebben gezongen.

Terug