Arsacal
button
button
button


Bisschop preekt op Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

Plaats voor de kerk van de Vrouwe is de Hollandhal

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 mei 2017
De Forum zaal tijdens de gebedsdag (rozenkrans aan het begin)
De Forum zaal tijdens de gebedsdag (rozenkrans aan het begin)
Bisschop preekt op Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

In de Forum-zaal van de RAI in Amsterdam vond zaterdag 27 mei de jaarlijkse gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren plaats. De Pontificale Eucha­ris­tie­viering werd gecelebreerd door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt, die ook de preek hield. Samen met verschillende priesters heb ik geconcelebreerd.

De bisschop hield een meer uitvoerige preek dan hij gewoonlijk doet, waarin hij de ernst van de tijden schetste waarover de bood­schappen van Fatima en Amsterdam spreken. Tegelijk zijn er allerlei tekens van hoop en mensen die zoeken. In de preek sprak de bisschop onder meer over het belang van het vijfde Mariale dogma, over Maria als mede­ver­los­seres, Middelares en Voorspreekster. In deze preek gaf de Bisschop aan dat de plaats die in de verschijningen van de Vrouwe van alle voilkeren wordt aangegeven voor de bouw van de kerk, het terrein is waarop nu de Hollandhal van het RAI congres­cen­trum staat. Als dat terrein vrij zou komen, kan worden gedacht aan de kerk, maar het heeft geen zin die op een andere plaats te bouwen, aldus mgr. Punt.

Hoewel de opkomst iets minder groot was dan vorig jaar - volgens mijn inschatting - waren er toch honderden gelovigen van alle leeftijden aanwezig om Maria te eren. In de pauze na de Mis heb ik met veel mensen kunnen spreken en vooral veel mensen kunnen zegenen, want dat was meestal waar zij om vroegen. Het is een uiting van het geloof dat mensen Gods zegen nodig hebben en de voorspraak en bemiddeling van Maria in de vele moeilijkheden en noden die mensen overkomen.

In de verdere namiddag waren er verschillende lezingen, met name door dr. Shafiq Abouzayd, verbonden aan de uni­ver­si­teit van Oxford, en dr. Robert Fastiggi, van het bekende Sacred Heart Seminary in Detroit. Die heb ik maar gedeeltelijk bij kunnen wonen, vanwege andere verplichtingen.

Terug