Arsacal
button
button
button
button


Jongeren BBQ in western style in Duivendrecht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 mei 2017 - 243 woorden
Jongeren BBQ in western style in Duivendrecht

Het was prach­tig weer dus de jon­ge­ren die voor de Barbecue waren geko­men die door het Jon­ge­ren­pas­to­raat als afslui­ting van het seizoen was geor­ga­ni­seerd, kon­den de avond gezellig buiten door­bren­gen in de tuin van de St. Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht.

De Sint Urbanus­kerk is de best bereik­ba­re kerk van Neder­land. Pal naast de kerk zijn metro- en trein­sta­tions. Dat maken de gastvrije kerk en de pastorie tot een ideale plaats voor ont­moe­tingen. Ook de jon­ge­ren had­den deze plaats gevon­den en aangezien ook een ruime tuin tot de uitrus­ting van de pastorie behoort, was dit een zeer geschikte plaats om de barbecue te or­ga­ni­se­ren ter afslui­ting van het seizoen. De western style was maar gedeelte­lijk aanwe­zig: lang niet ie­der­een had zich een over­een­koms­tige outfit aangeschaft. Maar er kwamen wel veel speciaal uitgedoste mensen langs die op weg waren naar de Arena voor een avond van de Toppers in dezelfde western-stijl.

Het was leuk om een gedeelte van deze gezellige avond mee te maken en wat met ver­schil­lende jon­ge­ren te praten. Één van hen ver­telde me dat hij in sep­tem­ber naar het semi­na­rie zal gaan, dat was ook weer mooi nieuws. Anderen ver­tel­den me van de jon­ge­ren­groepen in Haar­lem en Am­ster­dam (St. Nicolaas) en van de tiener­groep in Heer­hu­go­waard. Ik ben de jon­ge­ren dank­baar die zich daarvoor inzetten en hoop dat er steeds meer zulke groepen gaan ontstaan. En na­tuur­lijk bedank ik speciaal jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen en het Jon­ge­ren­plat­form die deze BBQ had­den geor­ga­ni­seerd.

Terug