Arsacal
button
button
button
button


Jongeren zomerkampen / reizen 2012

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 juni 2012 - 563 woorden
Jongeren zomerkampen / reizen 2012

In ons bisdom wor­den er deze zomer weer diverse kampen en reizen voor jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd. Mocht u nog niet op de hoogte zijn, geven wij u graag een beknopt over­zicht:

Tilten­berg Kinder­kamp (8 - 12 jaar)

Tiltenberg KinderkampSe­mi­na­risten van het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord, te Vo­ge­len­zang or­ga­ni­se­ren dit jaar een kinder­kamp. Drie dagen vol sport, spel, gezellig­heid en het vieren van de H. mis. Op het terrein van de Tilten­berg staan meerdere gebouwen om te eten en te slapen en er is ook een bos!

link: Tilten­berg Kinder­kamp
wanneer: 24 t/m 27 juli 2012
locatie: “De Tilten­berg”, Vo­ge­len­zang
kosten: € 40
contact: zomer­kamp@tilten­berg.org 0252-345315

Tiener­kamp "Friends" (12 - 15 jaar)

Mini-tienerkamp - FriendsHet jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem- Am­ster­dam or­ga­ni­seert alweer voor de 11e keer het tiener­kamp! Het tiener­kamp staat voor een pit­tige mix van geloof, relaxen, creativi­teit, sport en span­ning. Het thema van dit jaar is: “Friends”. Waarom is de één wel onze vriend en een ander niet? Op basis waar­van zoeken wij onze vrien­den uit? En hoe zit dat eigen­lijk met Jezus? Hoe zie jij Hem? Noem je Jezus ook een vriend of niet?

link: Tiener­kamp “Friends”
wanneer: 13 t/m 16 juli 2012
locatie: “Casa Carmeli”, Vo­ge­len­zang
kosten: € 75
contact: info@jon­ge­ren­pas­to­raat.nl 023-5112637
web­si­te: www.jong­bis­domhaarlem.nl

Jon­ge­renreis naar Taizé (15 - 30 jaar)

TaizéDe regio’s Geestmerambacht en Schagen or­ga­ni­se­ren dit jaar een jon­ge­renreis naar Taizé (Frank­rijk). Ook jon­ge­ren die niet uit deze regio komen zijn van harte welkom om mee op reis te gaan. Jaar­lijks komen meer dan 100.000 jon­ge­ren uit alle delen van de wereld naar Taizé om een week met de broeders mee te leven. Taizé staat bekend om de eenvoud, het gebed, de stilte en het zingen van lie­de­ren, het contact met de broeders en andere jon­ge­ren uit alle delen van de wereld.

link: Jon­ge­renreis naar Taizé
wanneer: 15 t/m 22 juli 2012
bestem­ming: Taizé, Frank­rijk
kosten: € 195
contact: karinblaauw@hetnet.nl
web­si­te: www.taizereisdekenaatalkmaar.nl

De Mission Adventure Trail (16 - 18 jaar)

Mission Adventure TrailHet missie­secre­ta­riaat van bisdom Haar­lem- Am­ster­dam daagt jon­ge­ren uit deel te nemen aan een spor­tief evene­ment:de Mission Adventure Trail. Startend in Heiloo zullen de jon­ge­ren een week lang lopend, kajakkend, fietsend of an­ders­zins van plek naar plek gaan. Ze zullen sportieve proeven afleggen waarvoor ze via allerlei kanalen sponsors gaan zoeken. Het geld is bedoeld voor een spe­ci­fiek missie­pro­ject.

link: de Mission Adventure Trail (16 - 18 jaar)
wanneer: 14 t/m 21 juli 2012
locatie: Diverse plaatsen, Thuisbasis Heiloo
kosten: € 350
contact: missionadventuretrail@gmail.com
web­si­te: www.missionadventuretrail.wordpress.com

Summer school:Katho­lie­ke Sociale Leer (18 - 30 jaar)

Summer School - Stal op de KaagHet Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Sint Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de 2e keer een Summer School (HBO/WO niveau) over de Sociale Leer van de Kerk. Steeds dui­de­lijker wordt dat de inrich­ting en het func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie en de over­heid niet zonder normen en waar­den kunnen. De belang­stel­ling voor het norma­tief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bie­den, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan. In deze Summer School gaan we ons verdiepen in deze sociale ethiek en werken deze in het bij­zon­der uit naar de vel­den van economie en poli­tiek.

link: Summer school: Katho­lie­ke Sociale Leer
wanneer: 13 t/m 15 au­gus­tus 2012
locatie: De Stal op de Kaag, op Kaageiland
kosten: € 75
contact: mkarsten@Tilten­berg.org 0252-345345
web­si­te: www.CSLK.nl
Terug