Arsacal
button
button
button


Mgr. Ron van den Hout tot bisschop gewijd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2017
Welkom in de Martinikerk bij de receptie, samen met mgr. De Korte
Welkom in de Martinikerk bij de receptie, samen met mgr. De Korte
In de intochtsprocessie worden nog snel enkele priesters en bisschoppen bijgeschminkt voor de tv uitzending
In de intochtsprocessie worden nog snel enkele priesters en bisschoppen bijgeschminkt voor de tv uitzending
Wachtend tot de plechtigheid begint...
Wachtend tot de plechtigheid begint...

De dag voor Pinksteren daalde de heilige Geest alvast neer in de Groningse kathedraal. Daar werd mgr. dr. Ron van den Hout tijdens een sfeervolle plechtigheid in een volle kathedraal tot bisschop gewijd.

Gelukkig waren er toch nog veel mede-bis­schop­pen aanwezig, want het was geen gemakkelijke dag, wat dat betreft: de moeder van Mgr. Everard de Jong werd op deze dag begraven (ik heb bijzonder aan haar gedacht tijdens de Mis) en de bede­vaart Kevelaer vierde het 375-jarig jubileum van het bestaan van die bede­vaart met een pauselijk legaat. Het bisdom Roermond is daar bijzonder bij betrokken (Kevelaer viel destijds onder dat bisdom) en ook met onder meer Utrecht bestaan er hechte banden. Daardoor konden ver­schil­lende bis­schop­pen niet aanwezig zijn.

Maar kardinaal Willem Eijk was aanwezig als hoofdconsecrator, ook waren er mgr. Gerard de Korte, voorganger van de nieuwe bisschop, bisschop van het herkomst-bisdom van mgr. Van den Hout en co-consecrator samen met mgr. Rob Mutsaerts, hulp­bis­schop en vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch. Uit Haarlem waren we met drie bis­schop­pen naar het Groningse afgereisd om getuige te zijn van dit heuglijk gebeuren en mede de handen op te leggen. De Apos­to­lische Nuntius, mgr. Aldo Cavalli con­ce­le­breerde en reikte de pauselijke benoemingsbulle over aan kanun­nik Arjen Bultsma die deze in Neder­landse vertaling voorlas.

De plechtigheid was zeer goed verzorgd en de mooie Groningse kathedraal was stampvol. Veel mensen hadden nog graag willen komen maar hadden geen kaart meer kunnen krijgen, omdat de kerk maximaal gevuld was. De commissarissen van de Koning van Groningen en Friesland waren aanwezig, evenals de burge­mees­ter van Groningen.

Kardinaal Eijk ging in zijn homilie in op de kwaliteiten van de wijdeling die hij als docent aan het Sint Jans­cen­trum had leren kennen. Met name ging hij in op het anker (en de bijbehorende wapenspreuk) in het wapen van de nieuwe bisschop als teken van de hoop. Dat anker moeten we leggen bij de hemelpoort: de hoop op het eeuwig leven bij God is wat ons uit­ein­de­lijk beweegt.

Ook de nieuwe bisschop zelf hield een toespraak, zoals gebruikelijk aan het einde van de heilige Mis. Nuchter en helder, zoals hij is, sprak hij zonder poespas en eenvoudig, waarmee hij een mentaliteit liet zien die denk ik uitstekend bij de mensen van het Noordelijke bisdom zal blijken te passen.

Na afloop van de viering was er een receptie in de Martinikerk, die ooit in de zestiende eeuw nog even kathedraal is geweest. Daar zijn ooit twee bis­schop­pen geïnstalleerd, voordat de Reformatie doorzette en het katho­li­cisme verboden werd. Sinds het herstel van het bisdom Groningen is mgr. Van den Hout de vijfde bisschop.

Terug