Arsacal
button
button
button


In Vuur en vlam: vormselviering in Uithoorn

De Kwakel, Kudelstaart, Badhoevedorp en Uithoorn

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2017
De pas gevormde jongeren met de priesters en diaken
De pas gevormde jongeren met de priesters en diaken
Het koor
Het koor
De kerk was mooi versierd.
De kerk was mooi versierd.

Zaterdag voor Pinksteren mocht ik in Uithoorn aan 19 jonge mensen het heilig Vormsel toedienen. Het thema was ‘In vuur en vlam’ en dat klopte mooi bij het Pinksterverhaal. Het was weer een mooi gebeuren.

De kerk van Uithoorn was prachtig versierd voor het heilig Vormsel en het Pinkster­feest. Ver­schil­lende catechisten hadden de jongeren - middelbare scholieren - voorbereid op deze dag waarop zij hun doopbeloften hernieuwden. De jongeren verzorgden zelf de zang tijdens de viering met onder­steuning van oudere jongeren.

Zelfs afgezien van het vuur van de heilige Geest was de kerk wel goed op temperatuur, maar ook meer geestelijk was het een warme viering, waarin naast pastoor Samule Marcantognini ook kape­laan Darek Karwowski con­ce­le­breerde en diaken Jeroen Hoekstra assis­teerde.

Van harte feliciteren we de jongeren die het sacrament van de heilige Geest hebben ontvangen. Mogen zij steeds Gods aanwezigheid in hun leven kunnen herkennen en Jezus volgen!

Terug