Arsacal
button
button
button
button


In Vuur en vlam: vormselviering in Uithoorn

De Kwakel, Kudelstaart, Badhoevedorp en Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2017 - 150 woorden
De pas gevormde jongeren met de priesters en diaken
De pas gevormde jongeren met de priesters en diaken
Het koor
Het koor
De kerk was mooi versierd.
De kerk was mooi versierd.

Zater­dag voor Pink­ste­ren mocht ik in Uithoorn aan 19 jonge mensen het heilig Vormsel toedienen. Het thema was ‘In vuur en vlam’ en dat klopte mooi bij het Pinkster­ver­haal. Het was weer een mooi gebeuren.

De kerk van Uithoorn was prach­tig versierd voor het heilig Vormsel en het Pinkster­feest. Ver­schil­lende cate­chisten had­den de jon­ge­ren - middel­ba­re scholieren - voor­be­reid op deze dag waarop zij hun doop­be­lof­ten hernieuw­den. De jon­ge­ren ver­zorg­den zelf de zang tij­dens de vie­ring met onder­steu­ning van oudere jon­ge­ren.

Zelfs afgezien van het vuur van de heilige Geest was de kerk wel goed op temperatuur, maar ook meer gees­te­lijk was het een warme vie­ring, waarin naast pastoor Samule Mar­can­tog­nini ook kape­laan Darek Karwowski con­ce­le­breerde en diaken Jeroen Hoekstra assis­teerde.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de jon­ge­ren die het sacra­ment van de heilige Geest hebben ont­van­gen. Mogen zij steeds Gods aanwe­zig­heid in hun leven kunnen herkennen en Jezus volgen!

Terug