Arsacal
button
button
button


Het is goed als broeders samen te zijn...

ontmoeting van jaargenoten in Maastricht

nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2017
Het is goed als broeders samen te zijn...
Raam in de crypte van de Sterre der Zee-basiliek
Raam in de crypte van de Sterre der Zee-basiliek

Op tweede Pinksterdag was de jaarlijkse ontmoeting van de wijdingsklassen van 1979, 1980 en 1981 van het groot­semi­narie Rolduc. Die ontmoeting vond dit keer plaats in Maastricht bij de Sterre der Zee basiliek. Het is goed als broeders samen te zijn...

De meeste priesters hebben met een zekere regelmaat ontmoetingen met wijdingsgenoten of met degenen met wie zij in het seminarie zijn geweest. Dat geldt ook voor mij. Geregeld komen we bij elkaar met een groep van zo'n acht priesters. Één keer in het jaar hebben we ook een uitgebreidere "krans" met priesters gewijd in deze drie jaren. Het is altijd goed elkaar weer te zien, herinneringen op te halen en ervaringen te delen.

De broeder­schap onder de priesters is heel belangrijk, zeker ook omdat priesters celibatair leven. Daarom geldt des te meer dat goed is als priesters elkaar opzoeken en tijd vrij maken voor het contact met hun medebroeders.

Ik heb er in ieder geval wel weer van genoten. Volgend jaar is de bijeenkomst in Haarlem.

 

Terug