Arsacal
button
button
button
button


Twee priesters overleden

Beiden waren deken en kanunnik

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2017 - 227 woorden

De afgelopen week zijn er weer twee pries­ters gestorven: oud-deken, pastoor en ere­kanun­nik Cas Wanna (* 1942) en pastoor en oud-deken en kanun­nik Jan Nieuwenhuis (* 1927). In dank­baar­heid voor hun inzet voor Christus en de kerk ver­trouwen we hen aan hun Schepper en hemelse Vader toe: Mogen zij in vrede zijn!

Pastoor Jan Nieuwenhuis heb ik zelf min­der goed gekend, hij was in 1991 al met emeritaat gegaan; hij was gods­dienst­le­raar op middel­ba­re scholen, deken van Hoorn en pastoor van Zwaag. De laatste jaren woonde hij bij de zusters in Alverna, Aer­den­hout. We hebben hem in ons gebed en in de H. Mis op het bisdom her­dacht en hem de hemelse vrede toe­ge­beden.

Pastoor-deken Cas Wanna heb ik beter gekend. Hij was harte­lijk en stond open voor nieuwe ont­wik­ke­lingen in het bisdom, zoals de komst van bui­ten­landse pries­ters langs de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Hij heeft heel wat toe­koms­tige pries­ters en diakens begeleid die bij hem hun eerste erva­ringen in de pas­to­rale zorg opde­den. Hij heeft zich ingezet voor het dekenaat Alkmaar en was zo een verbin­dende schakel tussen de pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers in die regio, onder elkaar en met het bisdom. Harte­lijke ver­hou­dingen en het zoeken van verbin­ding zijn woor­den die bij me opkomen als ik aan Cas Wanna denk. Ik betreur het dat we hem nu moeten missen en gedenk hem in mijn gebe­den en in de heilige Mis.

Terug