Arsacal
button
button
button


Twee priesters overleden

Beiden waren deken en kanunnik

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2017

De afgelopen week zijn er weer twee priesters gestorven: oud-deken, pastoor en erekanunnik Cas Wanna (* 1942) en pastoor en oud-deken en kannunnik Jan Nieuwenhuis (* 1927). In dankbaarheid voor hun inzet voor Christus en de kerk vertrouwen we hen aan hun Schepper en hemelse Vader toe: Mogen zij in vrede zijn!

Pastoor Jan Nieuwenhuis heb ik zelf minder goed gekend, hij was in 1991 al met emeritaat gegaan; hij was godsdienstleraar op middelbare scholen, deken van Hoorn en pastoor van Zwaag. De laatste jaren woonde hij bij de zusters in Alverna, Aerdenhout. We hebben hem in ons gebed en in de H. Mis op het bisdom herdacht en hem de hemelse vrede toegebeden.

Pastoor-deken Cas Wanna heb ik beter gekend. Hij was hartelijk en stond open voor nieuwe ont­wik­ke­lingen in het bisdom, zoals de komst van buitenlandse priesters langs de Neocatechumenale Weg. Hij heeft heel wat toekomstige priesters en diakens begeleid die bij hem hun eerste ervaringen in de pastorale zorg opdeden. Hij heeft zich ingezet voor het dekenaat Alkmaar en was zo een verbindende schakel tussen de priesters, diakens en pastoraal werkers in die regio, onder elkaar en met het bisdom. Hartelijke verhoudingen en het zoeken van verbinding zijn woorden die bij me opkomen als ik aan Cas Wanna denk. Ik betreur het dat we hem nu moeten missen en gedenk hem in mijn gebeden en in de heilige Mis.

Terug