Arsacal
button
button
button


Heilig Kerstmisgilde viert 700e verjaardag

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juni 2017
Heilig Kerstmisgilde viert 700e verjaardag
wapen in het koorgestoelte
wapen in het koorgestoelte

Het Heilige Kerstmisgilde heeft een eigen kapel in de ruim een eeuw oude kathedrale basiliek van Sint Bavo, maar de oorsprong van dit college gaat veel verder terug: in het begin van de veertiende eeuw is het ontstaan en dat werd op 10 juni feestelijk gevierd.

Voor de reformatie had het H. Kerstmisgilde een kapel in de Grote of Sint Bavokerk en dat is de reden waarom toestemming is verleend om de Pontificale Mis bij dit zevende eeuwfeest op deze plaats van oorsprong te houden.Enkele jaren geleden heeft eveneens een Pontificale Mis plaats gevonden in deze kerk bij de jaardag van de ridders van het heilig Graf. In de "Oude Baaf" zijn nog wel enige katholieke sporen aan te wijzen, zoals sommige wapens in het koorgestoelte.

Het is vrijwel uniek dat een college als het H. Kerstmisgilde over de reformatie heen rooms-katholiek kon blijven en na zeven eeuwen de oor­spron­ke­lijke doel­stel­ling trouw is gebleven: het gedenken van de Menswording van onze Heer Jezus Christus en het beoefenen van caritas. De leden - 'stoelhouders' - vormen een vaste groep die in een vaak eeuwenlange traditie staat van voor­gangers.

Na de feestelijke Eucha­ris­tie­viering met zang van de Sorelle van het kathedrale koor en met spel van de organist van de kathedraal, dr. Ton van Eck, werden de leden in het stadhuis door de burge­mees­ter ontvangen waarna de feestelijkehden werden vervolgd.

 

Terug