Arsacal
button
button
button


Jongeren Driehuis, IJmuiden en Haarlem Noord gevormd

nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 juni 2017

In de H. Engelmundus kerk van Driehuis werden op zondag 11 juni 21 jongeren gevormd uit de parochies van het samen­wer­kings­ver­band van de H. Franciscus. De middelbare scholieren kwamen uit de parochies van Driehuis, Haarlem Noord (Mariakerk en H. Adalbertus) en IJmuiden en ze gaven daarbij aandacht aan een project opgezet door de moeder van Daniëlle die door XTC om het leven kwam...

Ik had de jongeren al een keer ontmoet bij een kennis­ma­kingslunch en gezien dat ze deze stap naar God bewust ging zitten en zich er goed op hadden voorbereid. Het antwoord op de stap die zij in de heilige Mis hebben gezet door de vernieuwing van hun doopbeloften en ge­loofs­be­lij­de­nis was de gave van de heilige Geest die zij ontvingen om hun geloof te kunnen beleven en goede keuzes te kunnen maken.

In de viering kwam duidelijk naar voren dat dat niet vanzelfsprekend is: Daniëlle was een meisje uit deze streek die elf maanden geleden om het leven kwam door xtc gebruik. Haar moeder is een bewustwordings­pro­ject gestart om scholen langs te gaan en informatie te geven en leerlingen te helpen bewust niet voor xtc te kiezen.

Twee vormelingen luisterden de viering op met een muziekstuk op cello of met zelfbegeleide zang, anderen lazen voor, deden gebeden of verzorgden de collecte.

Pastoor George Paimillil en diaken John Versteeg waren bij de Eucha­ris­tie en natuurlijk waren ook de catecheten die de vormelingen hadden voorbereid aanwezig om alles in goede banen te laten verlopen.

Van harte feliciteren we de vormelingen, dat de Geest van God hen altijd moge leiden en hun wijsheid, liefde, kracht, inzicht en eerbied voor God moge geven!

 

Terug