Arsacal
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Langedijk

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 juni 2017

In de Sint Jan de Doperkerk van Langedijk (Noord Scharwoude), die wel de "kathedraal van het noorden" wordt genoemd, vond vrijdag­avond 23 juni het H. Vormsel plaats. Het was het hoog­feest van het H. Hart, dus de liturgie was van dat feest, maar dat paste natuurlijk prima bij het Vormsel.

Twaalf kan­di­da­ten ontvingen het sacrament van de heilige Geest, waarover ik op deze avond heb gepreekt Degene die ons de liefde van God laat zien en geeft, die er altijd voor ons is, wat wij ook verkeerd doen, we kunnen altijd bij die goede Vader terecht die ons de Geest geeft.

Een gelegenheidskoor was voor deze viering samengesteld en dat zong uitstekend onder leiding van priester­stu­dent Alvaro, die voor zijn priester­oplei­ding conservatorium heeft gedaan. De vormelingen waren ook naar de Bavodag in de kathedraal geweest en daar hadden ze een soort yell geleerd die ze graag nog eens even lieten zien. Pastoor Bruno Sestito en de catechisten hadden voor de voor­be­rei­ding gezorgd en daar waren ook allerlei gezellige ac­ti­vi­teiten bij geweest, zoals samen koken. Intussen was de catechese niet vergeten. Op 9 juli komen de pasgevormden weer bij elkaar voor een barbecue. Ook de pastoor houdt van gezelligheid en lekkere hapjes, mochten we na de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring opnieuw constateren. En komende zondag wordt de Sint Jan de Doperweek aftgesloten met na de H. Mis een feest op het plein naast de kerk. Het is goed toeven in de St.Jan de Doper parochie in Langedijk!

Terug