Arsacal
button
button
button


jaarafsluiting jongerenplatform

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2012
jaarafsluiting jongerenplatform

Afgelopen woensdag­avond heeft het Jongerenplatform van het bisdom Haarlem-Amsterdam het activiteitenjaar afgesloten, want nu de zomer officieel begonnen is (al lijkt de werkelijkheid er ook niet altijd op) is er voor de jongeren-activiteiten even reces. Afgelopen zondag was er een geslaagde jaarafsluiting in Kortenhoef met de H. Mis, een gebeds­viering, een barbecue en leuke activiteiten, die door het jongerenplatform waren voorbereid.

Op de foto zijn de jongeren van het platform te zien die zich het afgelopen jaar weer fantastisch hebben ingezet voor het jon­ge­ren­werk in het bisdom met Marius vd. Knaap, jon­ge­ren­werker van het bisdom. Vooral veel jongeren die mee geweest zijn naar de Wereld­jonge­ren­dagen hebben er aan deelgenomen.

Woensdag hadden we met de leden van het platform de H. Mis in de kapel van het bisschopshuis en een gezellig etentje waarna deze foto werd genomen. De activiteiten waren daarme trouwens nog niet helemaal afgelopen: de dag erna was er nog een inspirerende bijeenkomst met een warming-up voor de wereld­jonge­ren­dagen in Rio de Janeiro, een avond waarop de verschillende reis-opties werden toegelicht.

Terug