Arsacal
button
button
button


Zuster Maria Gratia deed haar eeuwige professie

in Casa Carmeli in Vogelenzang

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2017
Na afloop van de H. Mis
Na afloop van de H. Mis
Moeder Angelina met het kruis van de stichteres
Moeder Angelina met het kruis van de stichteres

Op Hemelvaartsdag was het bij Pauw op TV al aangekondigd, nu zaterdag 1 juli was het dan zover: zuster Maria Gratia legde haar eeuwige geloften af in de kloosterkapel van de zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van jezus in Vogelenzang. Zij deed dat in de handen van de algemeen overste, moeder M. Angelina, die zelf deze maand haar gouden klooster­ju­bi­leum viert.

De feestelijke Eucha­ris­tievieirng begon om 11.00 uur in de volle kapel met een stralende zr. Maria Gratia. Behalve de huispriester, officiaal dr. A. van de Hout, waren ook kapelaan Boris Plavčić en neomist Sacha Steijaert als con­cele­brant aanwezig, terwijl diaken Iwan Osseweijer assis­teerde. Na het evangelie en de homilie sprak zuster Maria Gratia haar bereidheid uit in enkele beloften. Na de litanie van alle heiligen legde zij haar geloften af die door Moeder M. Angelina werden aanvaard. Haar professie­for­mu­lier werd daarna op het altaar gelegd. Ik mocht haar daarna een kaars overhandigen, als teken dat de toe­wij­ding van haar doopsel verdiept en vernieuwd was, en de plechtige zegen over haar uitspreken. Als tekenen van haar professie kreeg zr. Maria Gratia vervolgends een professiekruis en een gedachtenisplaatje met een Schrift­tekst uitgereikt. Daarna aanvaardde de gemeen­schap haar en bad voor haar, waarna de Eucha­ris­tie­viering werd vervolgd.

Moeder Angelina had het kruis bij zich dat de stichteres de Z. Maria Teresa van de heilige Jozef altijd bij zich droeg bij belangrijke gebeur­te­nissen.

 

Homilie

Als een huwelijk...

Zuster Maria Gratia, Moeder Angelina, zusters en U allen,
Allereerst wil ik zuster Maria Gratia en alle zusters
van harte proficiat wensen
met deze bijzondere en mooie dag.
Deze dag is als een huwelijk,
het is een definitieve stap,
een ja- woord,
maar de bruidegom heet Jezus,
of misschien nog beter gezegd:
die bruidegom is de Drie-ene God.
Het gaat vandaag om een God gewijd leven.
Voor moeder Angelina
heeft deze professie een bijzonder tintje
want dit jaar vieren we de vijftigste verjaardag,
het gouden jubileum,
van haar toe­wij­ding aan God.
Daarmee wens ik moeder Angelina
vandaag ook nog van harte proficiat
en tegelijk zeg ik u grote dank
voor de leiding die u in al die jaren
als algemeen overste
heeft gegeven aan deze con­gre­ga­tie,
aan de karme­lie­tes­sen van het goddelijk Hart.
Congratulations and thank you very much
for your consecration and dedication!

Voor altijd?

Veel mensen in de wereld van vandaag
zullen deze stap, de professie voor het hele leven,
maar moeilijk begrijpen.
Het moeilijke en onbegrijpelijke is voor hen al
dat je een stap zet voor het hele leven.
Je doet iets voor een tijdje,
zolang je er gevoel bij hebt,
je kijkt wel hoelang het werkt,
anders ga je weer iets anders doen.
Deze moeilijkheid om zich voor altijd te binden,
dit onbegrip zelfs voor een definitieve stap,
geldend voor het hele leven,
geldt natuurlijk niet alleen een professie,
maar ook het huwelijk.
Jonge mensen vinden ook het huwelijk
als keuze voor het leven
een moeilijke of zelfs onbegrijpelijke stap.
Als het niet gaat, moet je andere keuzes kunnen maken.
Daarom is de keuze die u vandaag maakt
een getuigenis, ook voor hen:
u zegt eigenlijk: het is goed en de moeite waard
om een definitieve, onvoor­waardelijke keuze te maken.
Het is goed en de moeite waard
om jezelf helemaal te geven.

Het perfecte plaatje?

Natuurlijk moet dat een weloverwogen keuze zijn,
maar dat u die keuze doet
geeft aan dat u niet gaat
voor het plaatje dat altijd perfect moet zijn,
voor een leven dat je uit­ein­de­lijk toch zelf
in de hand neemt en houdt,
maar voor overgave en vertrouwen.
De oplossing van de seculiere wereld is
dat je zelf de regie voert
en dat je als dat niet meer gaat
er een eind aan maakt.
Maar waar blijven dan
de menselijkheid, de trouw en de liefde
in de keuzes die we maken?
Juist in wat we geven zonder kleine lettertjes,
in de bereidheid die we hebben
om te dragen en te verdragen,
om zelfs te lijden,
om een vaste rots van zelfgave voor anderen te zijn,
juist daar komt de schoonheid van ons leven tot uiting.

Ik laat jou niet vallen

Ook een moeder of vader
kan in feite niet kiezen
nu ben ik jouw vader of moeder niet meer,
hij of zij ís dat gewoon
en juist dat is een beeld
van het hart dat God heeft voor ons,
juist dat geeft ons de ervaring
dat we geliefd en bemind zijn:
ik ben er altijd voor jou.
Ik laat jou niet vallen.
Dat zegt God tot ons,
dat zegt u, zuster Maria Gratia, vandaag tot God:
mijn leven is voor U,
ik zal er altijd voor U zijn!

Betrouwbaarheid is het kenmerk van de liefde.
Dat maakt de wereld mooier.
De liefde is veel belangrijker dan de perfectie.
We vinden het vaak fijn als dingen goed geregeld zijn,
maar de liefde is belangrijker.
Wat u vandaag kiest en daarmee zegt
is overgave en vertrouwen,
het uit handen geven van de regie
door een definitieve keuze uit liefde.
Dat doet u al
door de belofte van gehoorzaamheid aan uw overste,
door een leven van armoede en kuisheid,
maar u doet dat vooral
door de overgave aan de bruidegom
die u hebt gekozen.

Werken aan de relatie

Deze keuze zal u zeker veel vreugde geven,
al zullen er ook perioden zijn
waarin u moet werken
aan de relatie met Hem
of tijden waarin de omstandigheden zwaar zullen zijn.
Het kruis hoort er altijd bij, dat heeft Jezus ons beloofd.
Dat is de weg van dit leven.
Soms begrijpen we het niet
en heeft het toch een betekenis.

Onverklaarbare ziekte

Wat dat betreft is het goed
dat u bepaalde ervaringen hebt opgedaan,
ook al waren die moeilijk.
Als ons leven zo maar door rolt,
er geen grote vragen zijn,
blijven we gemakkelijker steken
in het bezig zijn met onszelf:
met doelen die we willen halen,
met plannen en regelen,
met het leven in eigen hand nemen en houden.
Dat is de weg van 'het perfecte plaatje'.
De ervaring van uw onverklaarbare ziekte
waardoor u zo lange tijd
geen 'normaal' leven kon leiden,
heftige beperkingen ondervond,
zonder dat er een goede medische verklaring of oplossing kwam,
hebben u uit de ' comfort- zone' gehaald.

De mysteries van God

Ik kan er niets anders in zien
dan een werking of leiding van God
om u tot Hem te trekken
en uw leven
een andere, diepere, mooiere inhoud te geven.
Waarom heeft Hij deze gave aan u gegeven
en niet aan zoveel anderen?
Waarom laat God toe
dat we steeds weer met imperfectie, onvolkomenheid, lijden
worden geconfronteerd?
Ik kan de mysteries van God niet doorgronden,
dus het antwoord heb ik niet, althans niet helemaal.
Ik kan alleen vermoeden
dat Hij in uw ziel zich een weg zag openen.
Ook ben ik ervan overtuigd dat het Goddelijk hart,
waaraan u zich vandaag voorgoed mag toewijden,
naar ieder mens met liefde ziet.

Blaudzun

Toen de zusters bij Pauw waren op hemelvaartsdag,
vroeg Jeroen Pauw tot besluit aan de andere gasten
of zij zich iets
bij zo' n leven in het klooster
konden voorstellen.
Blaudzun keek alsof hij water zag branden.
Nee, dit, deze keuze vond hij je leven weg gooien,
hier snapte hij geen... niets van.
En toch zegt Jezus dat niemand groter liefde heeft
dan hij die zijn leven geeft.
Zo heeft Jezus zelf zijn leven ‘weggegooid’?
Nee, wat we geven uit liefde is nooit weggegooid!
En een leven krijgt geen betekenis
doordat wij alles sturen, doordat het ons lukt,
maar doordat het ons gegeven wordt.

Maria

De Moeder en het voorbeeld voor allen
die zich aan God toewijden, is Maria.
Zo kon zij meewerken met de verlossing
en ons als moeder
het bovennatuurlijk leven doorgeven.
Volkomen onverwacht
brak God zelf in haar leven in.
Hij vroeg haar
in de verborgenheid van een huisje in Nazaret
door de engel een “ja” op Zijn wil.
Door die overgave
werd Maria’s leven mooi en vruchtbaar.
Dit was iets van God,
maar ook iets van Maria zelf
die van harte haar mede­wer­king gaf.
Ook aan u, zuster Maria Gratia,
zal God soms onverwachte dingen vragen,
vaak in het verborgene.
Ik bid vandaag voor U
dat u dan het “ja” van deze dag,
steeds met heel uw hart zult kunnen herhalen
en zult kunnen zeggen:
“Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar Uw woord”.
Dat Maria daarbij uw voorspraak mag zijn.

Terug