Arsacal
button
button
button


De heilige Geest voor de vormelingen van Heemskerk en Uitgeest

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017
groepsfoto na afloop van de viering
groepsfoto na afloop van de viering
Een zaaier ging uit om te zaaien...
Een zaaier ging uit om te zaaien...
Jongerenkoor en combo
Jongerenkoor en combo

Zaterdag­avond 1 juli vond in de H. Laurentius­kerk in Heems­kerk het Vormsel plaats. De twaalf kan­di­da­ten kwamen uit Heems­kerk en Uitgeest. Kape­laan Mario Agius had de leiding gehad van de vormselvoor­be­rei­ding met een zeer ervaren team (de vormselwerk­groep) om hem heen.

In de voor­be­rei­ding had de parabel van de zaaier centraal gestaan en daarvan hadden de vormelingen een grote plaat gemaakt die voor in de kerk hing. Het verhaal van de zaaier die het goede zaad uitzaait, zonder erop te letten of het wel goed terecht komt, is een mooi beeld van ons leven. Wij allen worden geroepen om mooie zaadjes uit te zaaien, goede dingen te doen, zonder te veel te letten op de reacties - positief of negatief - en ook de vraag of dat goede zaad wel vruchtbaar wordt, is niet aan ons. Uit­ein­de­lijk kan God alleen daarover oordelen. Alle vormelingen kregen na afloop van de vormsel-werk­groep het boekje met tips voor als je gevormd bent (deze tips zijn te vinden op deze website onder menu Vormsel, bij ‘als je gevormd bent’).

Helaas waren er uit Castricum, dat ook tot het samen­wer­kings­ver­band van parochies behoort, geen vormelingen.

Bij de viering con­ce­le­breerden kanun­nik deken Ton Cassee, die al vele jonge priesters heeft begeleid, pastoor Kaleab Shiferaw en kape­laans Mario Agius en Teun Warnaar. Marcel de Haas assis­teerde als diaken.

Bij de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de mooie Laurentius­kerk zong het jongerenkoor Heems­kerk, begeleid door een combo. Aan het eind van de viering heb ik de vormelingen uitgenodigd daar lid van te worden; drie van hen hebben dat gedaan.

Van harte proficiat aan de vormelingen!

Terug