Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bijeen in de Nuntiatuur

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017 - 221 woorden

Zondag 2 juli waren tien bis­schop­pen bijeen in de Apos­to­lische Nuntiatuur, de woning en het kantoor van de Apos­to­lisch Nuntius (gezant van de paus in Neder­land), mgr. Aldo Cavalli. Was er iets erns­tigs aan de hand? Nee hoor, dat niet...

Eenmaal per jaar wordt de paus­keuze van de regerende paus fees­te­lijk her­dacht, een gelegen­heid om bij­zon­der voor de paus te bid­den. Omdat de keuze van paus Fran­cis­cus in de vas­ten­tijd viel, is besloten die her­den­king te ver­plaatsen naar rond het feest van de heilige apos­te­len Petrus en Paulus. Immers, de paus is de op­vol­ger van de apostel Petrus en beide apos­te­len zijn in Rome de mar­tel­dood gestorven. Een gepaste keuze dus om het in die tijd te vieren.

Dat feest was in de afgelopen week, op 29 juni. Vandaar dat de bis­schop­pen die zich vrij kon­den maken (mgr. Johannes van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Ron van den Hout, mgr. Gerard de Korte, mgr. Jozef Punt, mgr. Ted Hoogen­boom, mgr. Adrianus van Luijn) naar Den Haag kwamen om met de Apos­to­lisch Nuntius en de kar­di­na­len Eijk en Simonis te con­ce­le­breren tot intentie van de paus. Ik sloot na de Mis bij de bis­schop­pen aan.

Volgens de traditie bracht op deze dag een Brabants gilde een vendel­groet aan de bis­schop­pen, voor de Nuntiatuur (zie foto), waarna de bis­schop­pen samen de maal­tijd gebruikten.

Terug