Arsacal
button
button
button
button


Een bijzonder vormsel...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2017 - 338 woorden
Het tabernakel bij de zusters op de Sacro Monte van varese
Het tabernakel bij de zusters op de Sacro Monte van varese
Kapel van de Missio ad Gentes (detail)
Kapel van de Missio ad Gentes (detail)

We zijn gewend dat het heilig vormsel wordt toege­diend aan jongens en meisjes van een jaar of twaalf of ouder. Dat is min of meer de ‘gewone’ gang van zaken. Maar zater­dag­avond 5 au­gus­tus was ik in Almere om het vormsel aan een baby te geven... in stervens­ge­vaar.

In een van de ge­zin­nen van de Missio ad Gentes van Almere (van de neo­ca­te­chu­me­nale weg) was een kindje geboren, een leuk jongetje om te zien. Maar helaas heeft het jochie, David, een ziekte waardoor hij niet lang zal leven.

Op deze avond waarop we het feest van de Gedaante­ver­an­de­ring van de Heer al vier­den, heb ik daarom de Eucha­ris­tie gevierd met de ge­meen­schappen van deze Missie en aan David het heilig vormsel gegeven.

Het heilig vormsel is een initiatie-sacra­ment en op de eerste plaats een genade-gave, een kracht voor het kind en een troost voor de ouders. We hebben gebe­den dat deze “zoete gast van de ziel” - zoals de sequentie van Pink­ste­ren zingt - David nabij mag zijn.

Op een avond als deze zie ik ook hoe groot het verschil is dat het geloof in zo’n verdrie­tige situatie maakt. Het maakt dan een enorm verschil hoe iemand het leven ervaart en de bete­ke­nis van een men­sen­le­ven ziet en of iemand op Gods Voor­zienig­heid, werk­zaam­heid en macht ver­trouwt. Na­tuur­lijk is het voor deze ouders niet ge­mak­ke­lijk en hebben ze verdriet, tege­lijk werd ik geraakt door hun geloof en inner­lijke kracht. En ze wor­den gesteund door het gebed van zeer velen.

Ik moest denken aan de woor­den aan het einde van het evan­ge­lie van de gedaante­ver­an­de­ring: “Toen ze hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan alleen Jezus”. Het zijn woor­den die op het ta­ber­na­kel staan van de zusters Romieten op de Sacro Monte van Varese en die de zin en het doel van hun leven uitdrukken: “Non viderò che Gesu” (zij zagen alleen Jezus). Dat is de opgave en de inzet van een christen: om in alles Jezus te vin­den...

Terug