Arsacal
button
button
button


Berg beklimmen. Maar welke berg?

Gedaanteverandering van de Heer

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2017

Bergen beklimmen, ook Jezus was daar goed in. Bij de Gedaanteverandering van Jezus gebeurt dat bij­voor­beeld. Die wordt dit jaar op zondag gevierd, omdat die feestdag (6 augustus) op een zondag valt en het een Feest van de Heer is. Het is ook ons feest, want welke berg kiezen wij?

Ik heb zelf de berg Tabor, de vermoedelijke plaats van de Gedaanteverandering, ook weleens beklommen. Je kunt natuurlijk een taxi nemen, maar dat is toch niet helemaal echt. Jezus ging zelfs niet in zijn Eendje de berg op, maar met drie leerlingen deed Hij die beklimming. Je moet er moeite voor doen. Boven heb je echt de wereld achter je gelaten en kijk je weids in de verte. Af en toe goed om zo even weg te trekken...

Bergen

Bergen spelen een belangrijke rol
in het Oude en Nieuwe Testament.
Dezer dagen lazen we
in de Lezingendienst van het Getijden­ge­bed weer
over Elia die op de berg Karmel
de Baälsprofeten te schande zet.
In het Nieuwe Testament
houdt Jezus een bergrede
en trekt Hij zich regelmatig terug op een berg
om te bidden.
Hij sterft op de Calvarieberg
en Hij neemt afscheid van Zijn leerlingen
en zendt hen op de berg in Galilea
die Hij Zijn leerlingen aangewezen had.

Sinaï

In het Oude Testament is de berg Sinaï
de plaats van de verbondssluiting.
Op een pelgrimstocht van veertig jaren
door de woestijn,
kwamen de Joden bij die berg van God,
waar Mozes God ontmoette
en het volk in de tien geboden
en alle wetten van de Heer
een leidraad voor hun leven kreeg.
Daar op die berg
ontmoette God zijn volk
en sloot met hen het verbond.

Een heel hoge berg...

Ook Jezus begon Zijn openbaar leven
op een berg.
Na het doopsel in de Jordaan
werd Hij naar de woestijn geleid,
waar Hij zomaar even onder meer
op een heel hoge berg werd geplaatst
en Hem door de satan
alle koninkrijken der aarde werden getoond
waarover Hij zou kunnen heersen.

Klimmen

Bij de Gedaanteverandering
staat Jezus weer op een hoge berg,
maar nu wordt Hem geen aardse macht getoond
en Hij werd ook niet plotseling weg gevoerd
en op die berg geplaatst,
nee: Hij heeft die zelf beklommen
en wat daar boven op die berg gebeurt
is niet het tonen van een aardse heerlijkheid en heer­schappij,
nee: Hij wordt van gedaante veranderd
en die passieve vorm
geeft hier, zoals zo vaak in de heilige Schrift,
het handelen van God de Vader aan,
zoals ten overvloede nog eens wordt bevestigd
door de stem die dan klinkt:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde...”.

Toppositie

Dat is het grote verschil
met wat op die berg na het doopsel gebeurde:
Jezus hoefde daar niets te doen,
het ging vanzelf,
zonder enige inspanning
kwam Hij op de top van een heel hoge berg
en daar werd Hem
een snelle en gemakkelijke weg
naar roem en succes getoond:
heersen over alle koninkrijken der aarde.
Maar deze gemakkelijk bereikte toppositie
heeft een prijs, een hoge prijs:
Dit valt Jezus ten deel
“Als je in aanbidding voor mij neervalt”,
zegt de duivel.

Gegeven...genade...

De glorie die Jezus ten deel valt
op de berg van de gedaanteverandering,
is daarentegen onverdiend,
zij wordt geschonken om niet,
het is een genade,
die door een mens niet verdiend
of verworven kan worden;
deze gave wordt gegeven om niet.
Toch heeft Jezus zich ingespannen:
Hij heeft de berg beklommen,
ook geestelijk: Hij heeft de berg beklommen!
Hij heeft zo geleefd dat de Vader nu
de woorden kan herhalen en bevestigen
die Hij bij het doopsel van Jezus gesproken heeft:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie ik mijn welbehagen heb gesteld,
luistert naar Hem”.

Twee bergen

Ook wij krijgen op onze pelgrimstocht
door het aardse bestaan
met deze twee bergen te maken:
de ene is de berg van de zelfver­heer­lij­king,
van het zoeken naar macht en invloed voor onszelf,
van heerlijkheid en glorie,
van liefst gemakkelijk succes
voor onszelf.
Het is de berg
van de narcistische mens
en van de aanbidding van Satan
Door op deze berg te staan
ben je zelf hoger en groter
en kijk je op anderen neer.

De andere berg is die van de nabijheid van God;
het is een berg die moeitevol beklommen wordt,
die een afzien vraagt
en zelfverloochening;
het is de berg van nederigheid en dienst­baar­heid,
Door op deze berg te staan
ben je dichter bij God
en kan Zijn heerlijkheid over je opgaan.
Want de glans die je omstraalt
is hier het licht van Zijn verrijzenis,
waaraan we hebben deel gekregen
toen wij tot kind van God herboren zijn.

Laten we die berg beklimmen!

Terug