Arsacal
button
button
button
button


Priesters op vakantie

Of ga eens op bedevaart

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 10 augustus 2017 - 293 woorden
De kaarsenkapel
De kaarsenkapel
De schrijn in de Genadekapel waarin de wonderdadige afbeelding van Kevelaer wordt bewaard
De schrijn in de Genadekapel waarin de wonderdadige afbeelding van Kevelaer wordt bewaard
1642 - 2017 : 375 jaar Kevelaerbedevaart
1642 - 2017 : 375 jaar Kevelaerbedevaart

De jaar­lijkse Pries­ter­va­kan­tie is alweer be­gon­nen. Deze wordt gehou­den van don­der­dag 10 t/m vrij­dag 18 au­gus­tus in Zuid-Duits­land met vooral veel rust en ontspan­ning in een prach­tige omge­ving.

Bad Wörishofen

Dit jaar wordt de Pries­ter­va­kan­tie gehou­den in Bad Wörishofen, een Kuuroord in Zuid Duits­land. Het is de plaats waar de pries­ter Sebastian Kneipp zijn ge­zond­heids-leer in de praktijk bracht gebaseerd op vijf beginselen: water, bewe­ging, krui­den, voe­ding en regelmaat (Ordnung). De pries­ter haalde vijf jaar voor zijn dood in 1897 de Mallersdorfer Fran­cis­ca­nessen naar deze plaats om een centrum te beginnen. De zusters hebben in deze plaats een mooi gas­ten­huis met een echt katho­lie­ke sfeer. De gasten kunnen gebruik maken van de moge­lijk­he­den van de Kneipp kuren die het huis biedt en mis­schien dat som­mi­ge pries­ters daar gebruik van zullen maken. Het huis is ook een goed uitgangs­punt voor alllerlei uitstapjes. Voor ons pries­ters is van belang dat het een huis is waar we de Mis kunnen vieren.

Tussenstop Kevelaer

Voor velen is de zomer­pe­rio­de een tijd van uitstapjes en reizen. Mooi is het dan ook een bede­vaart­plaats te bezoeken en wat nieuwe in­spi­ra­tie op te doen. Op weg naar Bad Wörishofen ben ik in Kevelaer geweest waar ik allerlei Neder­landse groepen trof, naast dagjes­mensen. Ook vanuit ons bisdom gaan er bede­vaarten heen. Maria wordt er als Troos­te­res van de bedroef­den vereerd en het is een mooie in­spi­re­rende plaats.

Onze Lieve Vrouw ter Nood

Ook ons eigen Heiloo, Maria ter Nood, trekt in de zomermaan­den extra bezoekers. Op 15 au­gus­tus is daar na­tuur­lijk de fees­te­lij­ke Mis, dit jaar met onze bis­schop mgr. Punt. Veel mensen komen er om in de rust van het bede­vaart­park te bid­den en te over­we­gen of zomaar om een kaarsje op te steken. Van harte aan­be­vo­len...!

Terug