Arsacal
button
button
button


Onze manier van leven (kerken worden sportscholen)

Fatimadag in Heiloo: Slachtoffers aanslagen herdacht

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 augustus 2017
tijdens de processie
tijdens de processie
tijdens de processie
tijdens de processie
Het Fatimabeeld in de bedevaartkapel
Het Fatimabeeld in de bedevaartkapel

19 augustus werd in het diocesaan heiligdom van Heiloo opnieuw een Fatimadag gehouden, in verband met de honderdste verjaardag dit jaar van de verschijningen.

Aanslagen

De dag begon met een Eucha­ris­tie­viering met aansluitend een processie door het park (zie foto's). Tijdens de heilige Mis werden de slachtoffers van de aanslagen in Barcelona en Finland, de gewonden en familieleden en vrienden van slachtoffers herdacht en werd voor hen gebeden.

Welvaart en dreiging

Ook in de preek stond ik hier bij stil: wij leven in grote welvaart, nooit eerder is het ons in het westen materieel zo goed gegaan. Tegelijk is God uit onze maat­schappij verdwenen, ruim de helft van onze landgenoten zegt niet (meer) in God te geloven, terwijl de meeste anderen er tamelijk heimelijk over doen: niets is zo privé als een geloofsovertuiging. Mensen zeggen 'trots' te zijn op van alles en nog wat en trekken met dat woord prestaties geheel naar hun eigen persoon. Kerken worden sportscholen. Tegelijk wordt die samenleving bedreigd, een dreiging die we vermoedelijk het meest ervaren door de vluch­te­lingencrisis en de terroristische aanslagen. Beide crises hebben te maken met de manier waarop wij leven: de mensen die - nu vooral uit Afrika - uit alle macht proberen het rijke Europa te bereiken, zijn als het ware onze onbetaalde rekening: wanneer wij onze welvaart niet werkelijk kunnen delen, zullen de armen proberen het bij ons in Europa beter te krijgen, zoals paus Paulus VI vijftig jaar geleden al voorspelde. Terwijl de aanslagen mede een (volstrekt verwerpelijke) reactie zijn op een maat­schappij die als Goddeloos en waardenloos wordt gezien.

Verschijningen

De verschijningen van de laatste ruim honderdvijftig jaar - La Salette, Rue de Bac, Lourdes, Fatima enz. - wijzen alle op de ernst van de tijden en op de noodzaak van boete en bekering.

Trots of vertrouwen

In het evangelie van deze dag vroeg Jezus ons als kinderen te zijn, omdat alleen zij het koninkrijk der hemelen zullen erven. Dat kind staat voor eenvoud, vertrouwen en ontvankelijkheid, het tegengestelde van de mens die zichzelf verheerlijkt en trots op een troontje plaatst. Onze moge­lijk­he­den zijn misschien beperkt en uit­ein­de­lijk is alles in Gods hand, maar in ieder geval is het van belang die weg van het kind te gaan, te leven uit vertrouwen en geloof in een Vader en dat niet onder stoelen of banken te steken. Het gaat tenslotte om onze diepste en meest belangrijke waarden.

Toewijding

Na de lunchpauze heb ik een lezing gehouden over Fatima en de betekenis van de toe­wij­ding aan Maria, waarna de dag besloten werd met een gebed van toe­wij­ding en aanbidding van het heilig Sacrament.

 

Terug