Arsacal
button
button
button


Wat te doen als God je geen blik waardig keurt?

De Kananese vrouw, 20e zondag door het jaar A

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 20 augustus 2017
Met de diaken, misdienaar en nieuwe buitengewoon bedienaar
Met de diaken, misdienaar en nieuwe buitengewoon bedienaar
De kerk in Monnickendam
De kerk in Monnickendam

Zondag 20 augustus ging het evangelie over de Kananese vrouw die door Jezus wordt afgewezen, zo lijkt het. Ik was deze zondag in Monnickendam waar ik de heer Cor van Eekelen tot buitengewoon bedienaar heb aangesteld. Hij heeft de cursus gevolgd die daarvoor op het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut wordt gegeven. Met assistentie van diaken Henk Bak heb ik er de Eucha­ris­tie gevierd in de kerk van de HH. Nicolaas en Antonius.

Open kerk

De kerk is in de zomer­maanden gedurende de dag opengesteld, vrij­wil­lig­ers fungeren als kerkewacht. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid om de kerk te bezoeken. In een soort logboek houden de vrij­wil­lig­ers bij hoeveel mensen er komen, dat zijn er iedere dag vele tientallen! Monnickendam is dan ook een stadje dat door heel wat toeristen wordt aangedaan.

Het koor had officieel nog vakantie, maar er waren toch heel wat koorleden gekomen om van de Mis iets moois te maken.

Grietje Schouten

Aan het einde van de preek heb ik nog enige uitleg gegeven over de aan­stel­ling tot buitengewoon bedienaar. Die is er een uiting van dat we zorgvuldig en met eerbied willen omgaan met de heilige communie, omdat het de Heer zelf is die daarin tot ons komt. Ik heb in dit verband herinnerd aan Grietje Schouten die tijdens haar leven vanuit Marken naar Monnickendam kwam om naar de H. Mis te gaan. Zij was katholiek geworden door de ervaring van de aanwezigheid van de Heer in de Eucha­ris­tie, toen zij in het sanatorium lag en een priester op haar zaal de heilige communie naar een zieke kwam brengen.

HOMILIE

We krijgen het niet...

Dit kan ons zeker allen gebeuren:
we bidden om iets
om hulp of gezondheid voor iemand,
om uitkomst in moeilijke om­stan­dig­he­den
en we krijgen het niet,
tenminste: we krijgen niet wat we vragen.
Soms lijkt het of God geen antwoord geeft,
het blijft stil aan de andere kant van de lijn,
zodat je je afvraagt:
Is Hij er wel
of: is Hij er wel voor mij?
Iemand kan zeker het gevoel krijgen
zelf niet goed genoeg te zijn,
door God niet gewaardeerd te zijn,
geen blik door Hem waardig gekeurd te worden.
Wat dan?

Stalken

Dit is ongeveer de ervaring
van de Kananese vrouw
in het evangelie van vandaag:
zij loopt achter Jezus aan,
blijft Hem achtervolgen
en Hij zwijgt in alle talen.
De apostelen vinden
dat het op “stalken” begint te lijken
en willen dat zij wordt weggestuurd,
maar ook dat doet Jezus niet.

Afgewezen

Zij blijft luid roepend
achter Hem aan lopen.
Is zij niet goed genoeg?
Je zou het wel denken.
Zij is een Kananese, dat wil zeggen:
een heidense vrouw,
niet van het huis van Israël.
Ook het antwoord
dat Jezus aan de leerlingen geeft,
doet dat denken:
Jezus komt voor de verloren schapen
van het huis van Israël,
dus niet voor haar.
En de woorden waarmee Jezus de vrouw afwijst
klinken nog iets straffer:
Zij krijgt geen hulp
want het brood van de kinderen
moet niet aan de honden worden gegeven.
Is dat geen duidelijke afwijzing?
De vrouw wordt met dieren vergeleken!

God die zwijgt, geen antwoord geeft;
de Heer die je afwijst als onwaardig,
die Kananese vrouw
beleeft iets heel herkenbaars.

Zij volhardt

Toch is daar natuurlijk iets meer
over te zeggen,
dat zij afgewezen wordt,
is niet het hele verhaal.
Die Kananese vrouw
laat zich in ieder geval niet afschrikken,
zij gaat door, met kracht en overtuiging,
zij laat zich niet afschrikken,
zij volhardt.

Voor allen...

Laat ik eerst een antwoord geven
op het gevoel niet goed genoeg te zijn
en er niet bij te horen.
In de eerste lezing voorspelde de profeet Jesaja
dat God er voor iedereen zal zijn:
“Mijn huis zal worden genoemd:
een huis van gebed
voor alle volken”.
Als Jezus de tempel in Jeruzalem reinigt
en alle verkopers van offerdieren en offergeld
eruit jaagt,
zal Hij die woorden van Jesaja herhalen:
Mijn huis... voor alle volkeren (vgl. Mc. 11, 17; Mt. 21, 13).
En Jezus zal sterven
uit liefde voor de zondaars,
voor iedereen.
Daarmee heeft God, heeft Jezus
een duidelijk teken gegeven:
God houdt van iedere mens,
wie je ook bent of wat je ook doet,
God houdt van je.

Woedend weg?

Het enige dat ons mensen in de weg zit,
is eigenlijk de hoogmoed,
dat we ons opsluiten in ons eigen gelijk,
ons hoofd niet willen buigen.
Die Kananese vrouw in het evangelie
had bij­voor­beeld
na die duidelijke afwijzing
woedend weg kunnen lopen,
beledigd
over wat haar was aangedaan.
Wie is die Jezus wel
om haar met een hond te vergelijken?
Maar dat deed zij niet,
het ging niet om haar ego,
niet om haar gekwetste trots,
zij bleef eenvoudig en volhardend
vol vertrouwen verder smeken.
Zij liet zich niet van de wijs brengen
door het afwijzende antwoord.

Monnik

De heilige Benedictus schrijft in zijn regel
wat er gedaan moet worden
als iemand aan het klooster aanklopt
om in te treden en monnik te worden.
De monnik die open doet
moet met harde en onvriendelijke woorden
zeggen dat die persoon die aanklopt niet binnen mag.
Als die kandidaat dat vier of vijf dagen
geduldig blijkt te verdragen
en toch volhoudt,
wordt hij pas binnen gelaten,
want zo’n mogelijke roeping voor het klooster
moet eerst op de proef worden gesteld.

Beproefd

Zo gaat het ook wel een beetje met ons:
we worden beproefd, getest,
en we moeten doorgaan, volhouden, volharden,
niet afhaken
en niet te gauw de moed verliezen.

Nee, geen mens wordt door God afgewezen,
maar mensen lopen vaak weg van God
uit moedeloosheid of kwaadheid
omdat God zwijgt
en ze denken nooit antwoord te krijgen
of omdat God iets zegt of vraagt
waar zij zich niet in kunnen vinden.

Gewoon doorgaan, volharden

Maar je kunt beter
- met al je zonden misschien,
met alles wat er gebeurd is,
met alles wat er misschien
tussen God en jezelf in is komen te staan -
gewoon doorgaan, volharden, niet opgeven
en blijven roepen en smeken, zoals die vrouw:
“Heer, help mij!”
Laat God niet in de steek,
zodat Hij je kan bereiken;
Dan laat Hij jou niet in de steek.

Terug