Arsacal
button
button
button
button


Geef mij direct zijn hoofd op een schotel

Opkomen voor waarheid en gerechtigheid

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 augustus 2017 - 203 woorden

Op 29 au­gus­tus gedenken we de mar­tel­dood van de heilige Johannes de Doper, een gelegen­heid om te denken aan allen die voor waar­heid en ge­rech­tig­heid opkomen, zon­der iemand naar de ogen te zien, en voor hen te bid­den.

“Omdat Johannes voor de waar­heid zijn bloed heeft vergoten, is hij inder­daad voor Christus gestorven”, zegt de H. Beda Venerabilis in de lezingen­dienst van deze dag. Dat is inder­daad de kern en die is onvermin­derd actueel: we hebben mensen nodig die bereid zijn voor de waar­heid uit te komen en daarvoor zelfs te lij­den en te sterven. Ook in onze tijd is het zo dat het veel emotie oproept wanneer we opkomen voor waar­heid en ge­rech­tig­heid, zeker als het concreet wordt en het leven van mensen betreft.

De morele leer van de katho­lie­ke kerk roept meestal de meeste emotie op, zoals dat was in de tijd van Johannes de Doper, die een aanmer­king had gemaakt op de ongeoorloofde relatie die Herodes had aan­ge­gaan (Mc. 6, 14-29). De emotie, de kwaad­heid die door deze opmer­king werd opge­roe­pen komt tot uiting als Herodias een wens mag uiten: Des mihi in disco... “Geef mij op staande voet op een scho­tel het hoofd van Johannes de Doper”.

Terug