Arsacal
button
button
button


REA was op kerkenpad

nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 september 2017
Ontmoeting in de nieuwe kerk in Halfweg
Ontmoeting in de nieuwe kerk in Halfweg
bezoek aan de kerk in Halfweg
bezoek aan de kerk in Halfweg
Dank aan mw. C. Slot-Abeling voor de ontvangst
Dank aan mw. C. Slot-Abeling voor de ontvangst

De Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom Haarlem-Amsterdam gaat ieder jaar een dag op 'kerkenpad': enkele plaatsen in het bisdom worden bezocht waar werkzaamheden plaats­vin­den waar de REA bij betrokken is (geweest). Dit jaar waren de doelen Halfweg en Alkmaar.

In Halfweg is onlangs de kerk gehalveerd en opgeknapt en die nieuwe kerkruimte werd op 25 juni j.l. ingezegend. Het project gaat niet alleen om de kerk, ook de begraaf­plaats is opgeknapt en de kerk komt midden in een wijkje te staan doordat er omheen huizen en appartementen worden gebouwd. De parochie is in dit alles nauw betrokken. Ook het kerkhof werd fraai opgeknapt en ziet er goed en toekomstbestendig uit. Pastoor Bernard Zweers, diaken Fons Litjes, dhr. Gé Nibbering en mw. Henny Terwijn ontvingen ons. Bij deze gelegenheid kon ik iets goedmaken wat op 25 juni nog niet was gelukt: de oorkonden behorend bij de onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice waren bij de uit­rei­king op 25 juni nog niet present. Nu kon ik die door de goede zorgen van de pastoor aan hen overhandigen.

Daarna bezocht ik met de andere REA-leden de St Josephkerk in Alkmaar, waar we leden van het kerk­bestuur ontmoeten die ons vertelden over de plannen die zij hebben rond de kerk­ge­bouwen in de kaasstad. De financiën lopen terug en het kerkbezoek in Alkmaar-zuid is laag, dat noopt helaas tot maatregelen. De REA maakte op deze wijze kennis met de zorg van een parochie­bestuur en de moeilijke en pijnlijke besluiten waartoe het bestuur zich gedwongen voelt.

De vice-voorzitter van de REA, mevr. Clarien Slot-Abeling ontving het gezel­schap daarna bij haar thuis voor een avondmaal.

 

Terug