Arsacal
button
button
button


Afscheid Cees Akerboom van de NKSR

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2017
Cees Akerboom wordt toegesproken door voorzitter Titus Frankemölle
Cees Akerboom wordt toegesproken door voorzitter Titus Frankemölle

Woerden, 14 september 2017. Cees Akerboom heeft afscheid genomen als voorzitter van Sint Bonaventura en dus was het nu ook zover dat hij afscheid nam als lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), waarin hij namens die organisatie zitting had.

Cees Akerboom was ruim 12,5 jaar lid van het NKSR-bestuur als voorzitter van AOb-afdeling Sint Bonaventura, een organisatie die opkomt voor de belangen van de leden die werkzaam zijn in het kahtoliek onderwijs. Hij wordt opgevolgd binnen Sint Bonaventura en de NKSR door Wil­li­brord van de Besselaar (achteraan links op de foto).

Cees Akerboom werd toegesproken door de voorzitter van de NKSR, diaken drs. Titus Frankemölle, die zijn inzet voor het katholiek onderwijs, zijn bevlogenheid en positieve insteek prees. Genoemd werd tevens dat Akerboom onlangs de dr. Poelspenning toegekend heeft gekregen van het VKMO, een erkenning voor zijn inzet voor de sociale leer van de kerk. Van ahrte danken we Cees Akerboom voor zijn inzet gedurende zovele jaren en wensen zijn opvolger alle zegen en succes!

Terug