Arsacal
button
button
button
button


Andriessen/De Klerk-festival geopend

Drie weken voor componisten/organisten Sint Josephkerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2017 - 246 woorden
Eerste exemplaar voor een dochter van Hendrik Andriessen
Eerste exemplaar voor een dochter van Hendrik Andriessen
Opening door burgemeester Wienen
Opening door burgemeester Wienen
Presentatie van het boek door auteur W.J. Cevaal
Presentatie van het boek door auteur W.J. Cevaal

Het Andriessen/De Klerk festival is vrij­dag­mid­dag 15 sep­tem­ber geopend door de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, nadat hij eer­der al een plaquette had ont­huld bij hun geboorte­hui­zen aan de Bakenesser­gracht. Bij de ope­ning in het stadhuis werd een boek met CD’s ge­pre­sen­teerd en wer­den werken van de com­po­nisten uitge­voerd. Graag ben ik op de uit­no­di­ging inge­gaan om hierbij aanwe­zig te zijn.

Hendrik Andriessen werd in 1892 aan de Bakenesser­gracht in Haar­lem geboren en was organist aan de St. Joseph­kerk aan de Jans­straat; 25 jaar later werd aan die­zelfde gracht Albert de Klerk geboren, die Andriessen in 1934 als organist van de Joseph­kerk opvolgde en die kerk trouw bleef tot aan zijn dood in 1998. Beide organisten en com­po­nisten hebben werk gemaakt dat ver­der reikt dan het kerk­ge­bouw. Dit 100 en 125 jarig geboorte-jubileum wordt onder meer her­dacht met een com­po­si­tie van zoon Louis Andriessen, diens eerste orgelcom­po­si­tie, die op 16 sep­tem­ber in de ka­the­drale basiliek van sint Bavo in première gaat. Dat concert is tevens het startsein voor een uit­ge­breide reeks concerten ter ere van deze grote Haar­lemse zonen en exponenten van de katho­lie­ke cultuur van deze stad (zie: www.andriessendeklerkfestival.nl).

Tijdens de ope­ning werd ook een boek met twee CD’s ten doop gehou­den, ge­schre­ven door Willem Jan Cevaal, dat met name de oorlogs­tijd in het leven van de Klerk en Andriessen behandelt: “Twee musici in oorlogs­tijd”. Een eerste exemplaar werd aan­ge­bo­den aan onder meer kin­de­ren van de musici die bij de ope­ning aanwe­zig waren.

Terug