Arsacal
button
button
button


Xpand begeleidt pastorale krachten

30 jaar dienstverlening aan dienend leiderschap

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017

Xpand is een advies­bureau dat in een heel aantal landen priesters en andere kerkelijke werkers begeleidt om het beste uit zichzelf te halen (en daarbij Gods genade niet te vergeten). In ons bisdom is Xpand al ver­schil­lende jaren actief en heeft priesters, diakens en pastoraal werkers gecoacht in hun rol om leiding te geven aan de gemeen­schap. Op vrijdag 29 september vierde Xpand in Doorn het 30 jarig bestaan.

De pastoors hebben het niet altijd gemakkelijk. Zij moeten leiding geven aan parochies in een tijd waarin veel vragen op hen afkomen rond samen­wer­ken en samengaan. Zij zien kerkbezoek afnemen, mensen zich vaak verzetten tegen veranderingen en staan bij dit alles voor de taak om allereerst zelf steeds geestelijk bij te tanken zodat zij het vuur van de heilige Geest volop brandend houden, het evangelie te verkondigen en initiatieven te nemen om nieuwe mensen met de bood­schap van het evangelie te bereiken en tegelijk leiding te geven aan fusies en samengaan van gemeen­schappen en niet zelden ook het sluiten van kerken en het voor­be­rei­den en begeleiden van de gemeen­schap naar een nieuwe lokatie. Dat vraagt veel geloof, inzet, tact en bestuurlijk doorzettings­ver­mogen.

Gelukkig worden zij in deze taken vaak bij gestaan door diakens en pastoraal werkers, door catechisten en vrij­wil­lig­ers, die niet zelden ook bijzondere kwaliteiten hebben om in dit alles behulpzaam te zijn.

Het bureau Xpand heeft trajecten ontwikkeld om hen hierin te begeleiden en daar maken we in ons bisdom dus al weer heel wat jaren gebruik van. Over het algemeen is men positief over deze vorm van coaching, die men als een goede onder­steuning ervaart.

Ik wilde dan ook niet ontbreken op dit 30 jarig bestaan om Xpand te feliciteren en te bedanken.

De dag was gewijd aan het thema van het laatste boek van Paul Donders, inititatiefnemer van Xpand, dat over levensplanning en blijven leren gaat.

 

Terug