Arsacal
button
button
button


Nieuwe bestuursvoorzitter van Verus treedt aan

Wim Kuiper neemt afscheid

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017
Gedelegeerden nemen afscheid van Wim Kuiper
Gedelegeerden nemen afscheid van Wim Kuiper
Met de nieuwe voorzitter, mw. Loes Ypma
Met de nieuwe voorzitter, mw. Loes Ypma
De boeken liggen klaar, ieder kreeg er een mee
De boeken liggen klaar, ieder kreeg er een mee

Op vrijdag 29 september nam dr. Wim Kuiper afscheid als voorzitter van de onderwijs­or­ga­ni­sa­tie Verus, profiel­or­ga­ni­sa­tie voor katholiek en christelijk onderwijs. Een nieuwe voorzitter, Loes Ypma, werd tijdens de leden­bij­een­komst officieel aangesteld.

Er was een interessant pro­gram­ma opgezet rond het afscheid van Wim Kuiper, waarin de nodige aandacht was voor de indentiteit van het katholiek en christelijk onderwijs die hem altijd zeer ter harte is gegaan. Wim Kuiper heeft een pro­tes­tantse achtergrond en is Anglicaans geworden, maar volgt regelmatig retraites bij de Jezuïeten, zoals op deze middag nog eens aan de orde kwam. Hij heeft de organisatie van Verus geleid van de pro­tes­tantse besturen­or­ga­ni­sa­tie naar Verus en vervolgens naar de fusie met de katholieke besturen­or­ga­ni­sa­tie VKO. Van harte wensen we hem alle zegen voor de toekomst.

Zijn opvolger is katholiek en was tot voor kort tweede kamerlid voor de PvdA, mw. Loes Ypma, 37 jaar. Op de middag van het afscheid heb ik kort met haar kunnen kennis­ma­ken en dat zullen we binnenkort wel een keer kunnen vervolgen. Van harte wens ik haar veel zegen en succes bij het leiden van deze onderwijs­or­ga­ni­sa­tie die staat voor het confessioneel onderwijs.

Tijdens de middag werd ook een boek ge­pre­sen­teerd: “Gedachten bij goed onderwijs. Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven”, waarin de waarden van geloof, hoop en liefde centraal staan.

Ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van Verus en van het onderwijs spraken Wim Kuiper toe en lichtten zijn kwaliteiten toe. Namens het katholiek onderwijs was dat dr. Eugene Bernard, bestuurs­voor­zit­ter van de OMO-scholen.

Ook de meeste bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs waren aanwezig bij deze dag (zie foto)

Terug