Arsacal
button
button
button


Sint Bavofeest in de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2017
De Singknaben beëindigen hun concertje
De Singknaben beëindigen hun concertje
De heilige Bavo in de kathedraal
De heilige Bavo in de kathedraal

In de aan Sint Bavo toegewijde kathedraal werd zondag 1 oktober het patroons­feest gevierd met de Singknaben van de Ursen­kathe­draal in Solothurn, Zwitserland. Bisschop Jozef Punt was hoofd­cele­brant en predikant, de plebaan en ik hebben gecon­ce­le­breerd.

De dag ervoor was er een orgel­con­cert geweest in de kathedrale basiliek waarbij ook kardinaal Adrianus Simonis aanwezig was - net terug gekeerd uit Lourdes - die in zijn woordje de organist dr. Ton van Eck een grote pluim had gegeven. Kardinaal Simonis speelt zelf ook niet onverdienstelijk orgel.

Na afloop van de hoogmis op zondag gaf het Zwitserse koor nog een klein concertje achter in de kerk, in een informele setting, terwijl de kerk­gangers de bisschop konden begroeten.

De heilige Bavo (+ rond 650) was een Vlaamse edelman, die na de dood van zijn echtgenote zich bekeerde op de prediking van bisschop Amandus, die hij lange tijd volgde op zijn evan­ge­li­sa­tie­tochten. Eerst in de abdij van Gent, later als kluizenaar leidde hij een verstorven en God gewijd leven. De Gentse abdij is daarna naar hem genoemd en dit patronage ging over naar de kerk die in Gent kathedraal werd toen de abdij was verwoest. Dat Bavo patroon is van Haarlem, is een oud gegeven. Ook de grote kerk in het centrum van die stad is naar hem vernoemd. Daar zullen bepaalde bindingen met Gent de oorzaak van zijn geweest; nog steeds wordt een bijzodnere band met het bisdom Gent beleefd doordat het Haarlemse kapittel om het jaar het Bavo­feest samen viert met het Gentse kapittel.

 

Terug