Arsacal
button
button
button


Ontmoetingen in Milaan

Nieuwe aartsbisschop: eenvoudig, voor de armen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2017
ring van H. Carolus Borromeüs
ring van H. Carolus Borromeüs
Het merkwaardige schilderij van kard. Carlo Maria Martini in het bisschopshuis
Het merkwaardige schilderij van kard. Carlo Maria Martini in het bisschopshuis
voor de Dom in Milaan
voor de Dom in Milaan

Dinsdag 3 oktober heb ik een bezoek gebracht aan Milaan. Op het pro­gram­ma stonden ver­schil­lende ontmoetingen, onder meer met de pas-geïnstalleerde aarts­bis­schop van Milaan, mgr. Mario Delpini, die bijzonder is juist door zijn eenvoud.

In de Dom van Milaan is het altijd druk. De toeristen staan in lange rijen voor de kerk te wachten en moeten te­gen­woor­dig ook betalen om naar binnen te mogen. Wie voor de Mis komt, mag gratis naar binnen. De eerste functie van de Dom is duidelijk dat het een kerk is: er zijn zes H. Missen op de weekdagen, waar goed aan wordt deelgenomen. De eerste Eucha­ris­tie­viering is voor de aarts­bis­schop, die sinds zijn intocht op 24 september j.l., om zeven uur ’s morgens in deze kerk de heilige Mis viert.

We kregen ver­schil­lende voorwerpen uit de kluis van de Dom te zien, waaronder de ring van St. Carolus Borromeüs, die hiernaast is afgebeeld. Daarna brachten we een bezoek aan het aartsbisdom waar we eerst de nieuwe aarts­bis­schop hebben ontmoet. Hij staat bekend om zijn eenvoud. Tot nu toe bewoog hij zich door de stad op de fiets en ook nu is hij niet iemand die zich laat opsluiten: aan het einde van ons bezoek kwamen we de aarts­bis­schop nogmaals tegen, pratend met mensen in de binnenhof van het aartsbisdom. Hij gaat nu nog op ieder verzoek om een afspraak in, werd ons verteld, maar gezien de grootte van het bisdom (zoveel katholieken als in heel Neder­land) zal hij daarin misschien selectiever moeten worden. Bij zijn installatie sprak hij een hartelijk woord van samen­wer­king tot ver­te­gen­woor­digers van de burgerlijke overheid, tot Joden en Islam en gaf hij aan samen met hen te willen werken aan een mens­waar­dige samenleving. Die morgen had hij eerst de Mis in de gevangenis gevierd.

Daarna hadden we een ontmoeting met de privé-secretaris van de aarts­bis­schop br. Giorgio en de officiaal van de kerkelijke rechtbank voor Lombardije. Het waren interessante en hartelijke uitwisselingen.

Terug