Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Maurizio Pallù vrijgelaten

“Ik heb de bescherming van Maria gevoeld”

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 oktober 2017 - 344 woorden

Er is in de afgelopen dagen veel voor pastoor Maurizio Pallù gebe­den. Kort voor mid­der­nacht is hij - in de nacht van 17 op 18 ok­to­ber - vrij­ge­la­ten door zijn ont­voer­ders. Op Radio Vati­caan heeft de pries­ter uren later al een inter­view gegeven over d egebeur­te­nissen.

De Ita­li­aanse La Stampa meldt dit op de web­si­te Vatican Insi­der en het wordt beves­tigd door beken­den van deze itinerante pries­ter van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg, die in Haar­lem en Heer­hu­go­waard pastoor was en spi­ri­tu­aal van het Re­demp­to­ris Mater Semi­na­rie in Nieuwe Niedorp.

De vrijla­ting is precies op de voor­avond van zijn 63e ver­jaar­dag (18 ok­to­ber) gebeurd en dat was een mooi cadeau na dagen van grote span­ning. Meer dan de be­han­de­ling was het de span­ning die voor hem een be­proe­ving was. Een van de ont­voer­ders die er prat op ging reeds eer­der mensen gedood te hebben, uitte regel­ma­tig dreigende taal.

Nu is bekend gewor­den dat onder de ont­voerde personen ook Nigerianen zaten die met don Maurizio vanuit Calabar op weg waren naar een catechese-bij­een­komst in Benin City. Maurizio heeft van­nacht naar zijn moe­der van 92 jaar en enkele beken­den gebeld om het verheugende nieuws te mel­den. De onderhan­de­lin­gen over de vrijla­ting zijn gevoerd door de crisis een­heid van de Ita­li­aanse Farnesina.

Voor pastoor Maurizio was dit al zijn tweede ont­voe­ring. De eerste gebeurde precies een jaar eer­der op 13 ok­to­ber, dag van het zonne­won­der van Fatima. Toen werd hij na an­der­half uur vrij­ge­la­ten. Nu werd hij op de vigilie van die dag, 12 ok­to­ber, samen met twee Nigerianen, ont­voerd en het oerwoud ingebracht waar zij op een eenzame plaats wer­den vastge­hou­den, Daar was niet veel te eten, maar de ont­voer­ders gaven wat ze had­den. Water dronken ze uit een stroom met brui­nach­tig water. De pries­ter gaat bin­nen­kort naar Italië maar "wanneer ze me toestaan zal ik hier graag te­rug­ke­ren en de armzalige persoon die ik ben aanbie­den voor de evangeli­sa­tie van Nigeria".

Het inter­view is te be­luis­te­ren op de web­si­te van het Vati­caan 

http://it.radiovaticana.va/news/2017/10/18/don_maurizio_pall%C3%B9_sto_bene,_ho_sentito_la_vicinanza_di_mar/1343612

Terug