Arsacal
button
button
button


Paus Franciscus wil meer aandacht voor missie, niet alleen ver weg...

Speciale maand in oktober 2019

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2017
Gaat uit en verkondigt...
Gaat uit en verkondigt...

Paus Franciscus heeft op 22 oktober, wereld­mis­sie­dag en de feestdag van de heilige paus Johannes Paulus II, een speciale missie­maand uit­ge­roe­pen die in oktober 2019 wordt gevierd en in de tijd ervoor moet worden voorbereid, om de Kerk méér naar buiten tredend, evan­ge­li­se­rend en minder ‘administratief’ te maken. De paus wil meer bewustzijn van de ‘Missio ad gentes’, de opdracht om de blijde bood­schap door te geven aan wie die niet (meer) kennen.

Gaat uit...

“Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie” (Mc. 16,15). Die woorden van Jezus zijn niet alleen maar een optie voor ons, maar een taak waar we niet van af kunnen zien, zegt de paus.

Beheer

Zeker in onze tijd kan ‘eenvoudig beheer’ niet volstaan: het minder wordend aantal doopjes en uitvaarten verrichten en de Mis lezen is onvoldoende.

Buitengewone Missie­maand

In 2019 zal het honderd jaar geleden zijn dat paus Benedictus XV zijn apos­to­lische brief Maximum illud publiceerde over het missiewerk en het is die verjaardag die de paus aangrijpt om het bewustzijn te versterken van de noodzaak van missio ad gentes en het kerkelijk leven en de pastoraal méér missio­nair te maken. Op weg naar die buitengewone Missie­maand moet de maand oktober van het volgend jaar een voor­be­rei­ding worden “opdat de gelovigen de verkondiging van het evangelie echt ter harte nemen evenals de omvorming van hun gemeen­schappen tot missio­naire en evan­ge­li­se­rende werkelijkheden”. De paus noemt de liefde voor deze uitgaande missie een passie voor Jezus en tegelijkertijd een passie voor Zijn volk.

Initiatieven

De paus hoopt dat dit initiatief zal leiden tot initiatieven en op de eerste plaats het gebed zal intensiveren - wat de ziel is van elke missie - en de verkondiging van het evangelie, bijbelse en theologische reflectie op de missie, werken van christelijke caritas en concrete acties van samen­wer­king en solidariteit tussen de kerken hier en ginds. In Rome is de Con­gre­ga­tie voor de evan­ge­li­sa­tie van de volkeren belast met de voor­be­rei­ding.

Contacten leggen

Natuurlijk kan geld geven aan missielanden niet het enige en zelfs niet het belangrijkste doel zijn van die missie­maand. Van harte hoop ik dat velen dit mooie initiatief van de paus willen onder­steunen en dat ieder in de parochies naar wegen zal zoeken om naar buiten te gaan en contacten te leggen en het evangelie bekend te maken aan mensen voor wie dat vreemd (geworden) is. Terecht wordt in dit verband door de paus de caritas genoemd; de christelijke caritas maakt iets zichtbaar van wat geloof concreet betekent en dat de kern van het christelijk geloof de liefde is.

Terug