Arsacal
button
button
button
button


Nog een jubilaris: diaken Rob Mascini

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 juli 2012 - 36 woorden
Nog een jubilaris: diaken Rob Mascini

Een dank­ba­re en blije diaken Rob Mascini aan het einde van de fees­te­lij­ke vie­ring bij gelegen­heid van zijn 40jarig jubileum. De vele aanwe­zigen, de harte­lijke woor­den en een mooie icoon van St. Fran­cis­cus onder­streepten de dank.

Terug