Arsacal
button
button
button


Nog een jubilaris: diaken Rob Mascini

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 juli 2012
Nog een jubilaris: diaken Rob Mascini

Een dankbare en blije diaken Rob Mascini aan het einde van de feestelijke viering bij gelegenheid van zijn 40jarig jubileum. De vele aanwezigen, de hartelijke woorden en een mooie icoon van St. Franciscus onderstreepten de dank.

Terug