Arsacal
button
button
button


God herkennen in je pijn

Hernieuwing van het eerste scrutinium van het catechumenaat

nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 november 2017

Zondag­mid­dag 12 november was ik voor de Eucha­ris­tie bij een bijeenkomst van een gemeen­schap van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg die het eerste onderzoek of scrutinium van het catechumenaat deed. Deze Weg gaat er in wezen om de voor­be­rei­ding op het doopsel in het catechumenaat die de meesten van ons niet hebben gedaan, nog "in te halen".

De ver­schil­lende stappen of passages van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg zijn gebaseerd op het catechumenaat dat aan de volwassendoop vooraf gaat. Zoals dat in het "gewone" catechumenaat het geval is, wordt in de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg gesproken van "onderzoek"of "scrutinium". De bisschop wordt uitgenodigd om deze onderzoeken te doen, zoals dat in het gewone catechumenaat ook bij voorkeur gebeurt. Dit keer was een gemeen­schap van Almere aan de beurt om deze stap te doen. Voor de leden van deze gemeen­schap was het een belangrijke en betekenisvolle stap.

Deze keer stond daarbij onder meer het kruis en het lijden centraal dat ons mensen overkomt. We worden allemaal met lijden geconfronteerd en dat is altijd moeilijk om te dragen en te aanvaarden. Betekenis krijgt dat 'moeilijke' als we er iets van een bedoeling in kunnen herkennen en dat was een vraag die centraal stond: wil God mij door dit lijden iets zeggen, mij helpen? Was dit lijden ook ergens goed voor of was het alleen maar negatief? Deze vraag is voor ieder mens "cruciaal"!

In de preek ben ik op de vergankelijkheid van het leven ingegaan. Wij mensen hechten vaak belang aan geld, carrière, macht, aanzien, een ere­plaats en alles wat ons groot maakt. Dat is de oude mens van de erfzonde, maar die wordt niet gelukkig: alles waar hij belang aan heeft gehecht, moet hij loslaten, het valt allemaal weg en dat gaat nog gauw ook, want het leven is maar kort. De nieuwe mens ziet de betrekkelijkheid van dat alles en gaat voor de liefde tot God en de naaste. De leden van de Gemeen­schap werden aangespoord om "de goede geur van Christus" te verspreiden.

 

 

Terug