Arsacal
button
button
button


Niet bang zijn om je geloof te delen!

Cursus professioneel beheer en bestuur

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017
Niet bang zijn om je geloof te delen!
Ook in de herfst is het bedevaartspark in Heiloo erg mooi
Ook in de herfst is het bedevaartspark in Heiloo erg mooi
Niet bang zijn om je geloof te delen!

Zaterdagmorgen 18 november begon in Heiloo een nieuwe aflevering van de cursus pro­fes­sio­neel beheer en bestuur voor leden van parochie­besturen. Veel kerk­bestuursleden maken gebruik van dit aanbod. Aan het begin van de dag was ik er voor de Eucha­ris­tie­viering en een begroeting aan het begin. We sluiten niet alleen kerken, we hebben een prachtige bood­schap om van te getuigen!

Dat was de bood­schap die op deze dag centraal stond. Cursusleiders waren deze dag drs. Mirjam Spruit van het centrum voor parochiespiri­tua­li­teit en Thom Koot van Xpand, die de taak van de parochie om het evangelie door te geven centraal stelden.

De dag begon met een Eucha­ris­tie­viering, opge­luis­terd door de zang van twee blauwe zusters (Zusters van het Mensgeworden Woord). We vierden de kerk­wij­ding van de basilieken van Petrus en Paulus in Rome en dus blikten we in de homilie terug op de levens van de twee grote apostelen die in Rome de marteldood zijn gestorven: de moedige Paulus, die op het punt stond vrijgelaten te worden tijdens een rechtszaak maar zef in beroep ging bij de keizer in Rome. Dit recht dat hij als Romeins staatsburger had, verschafte hem een reisje naar het centrum van de toenmalige wereld om daar het geloof te kunnen verkondigen. Petrus was niet zo'n held (we lazen over Petrus tijdens de storm op het meer), dat kwam in zijn leven met Jezus nog tot uiting toen Jezus veroordeeld werd: Petrus zei uit angst zijn Heer niet te kennen. De legende verhaalt dat hij die angst pas overwon in Rome op de Via Appia waar hij de kruisdragende Christus opnieuw ontmoette die richting Rome liep om zich opnieuw te laten kruisigen. Vol schaamte keerde de laffe Petrus die eigenlijk op de vlucht was voor de christenvervolging, zich om en stierf in Rome de marteldood. Deze dag roept ons bijzodner op om moed te hebben om ons geloof te delen met anderen. Want juist in onze tijd zijn apostelen die dat doen meer dan ooit hard nodig!

Terug