Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Wiertz laat ‘missionair testament’ na

Afscheid mgr. Wiertz en mgr De Groot van Mediacommissie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 november 2017 - 340 woorden
vrnl: Mgr. Martin de Groot, Mgr. Wiertz, Gouverneur Theo Bovens, mgr. Mutsaerts en mgr. de Jong
vrnl: Mgr. Martin de Groot, Mgr. Wiertz, Gouverneur Theo Bovens, mgr. Mutsaerts en mgr. de Jong
Christian van der Heijden overhandigt het Missionair Testament
Christian van der Heijden overhandigt het Missionair Testament
Leo Fijen spreekt bisschop Wiertz toe
Leo Fijen spreekt bisschop Wiertz toe

In de bisdom­kantoren in Roermond vond op don­der­dag 23 no­vem­ber een symposium plaats over de toe­komst van de Kerk en de relatie van Kerk en over­heid met prof. Erik Borgman en Gouverneur Theo Bovens als sprekers. De reden? Mgr. Frans Wiertz en mgr. Martin de Groot namen afscheid van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie voor media en Com­mu­ni­ca­tie (BCCM). De Bis­schop liet een testa­ment na...

Mgr. Frans Wiertz en de vroe­gere Haar­lemse vica­ris-generaal Martin de Groot - mijn voor­gan­ger - waren res­pec­tie­ve­lijk voor­zit­ter en vice-voor­zit­ter van de BCCM. Vandaar dat ik op deze dag niet wilde ont­bre­ken. Bovendien was het een inte­res­sante bij­een­komst.

Onder de aanwe­zigen ook de hulp­bis­schoppen Everard de Jong (Roermond) en Rob Mutsaerts (Den Bosch), evenals - onder meer - Leo Fijen, Gerard Klaassen, Teun-Jan Tabak (allen oud-RKK), Stijn Fens, oud-econoom van Haar­lem Emile Duijsens, ds. Klaas van der Kamp en vele anderen.

Helaas lukte het me niet de gehele bij­een­komst bij te wonen. Ik hoorde van de bezoekers dat ik twee inte­res­sante lezingen had gemist. Maar het gedeelte daarna was ook de moeite waard: Christian van der Heij­den pre­sen­teerde op gees­tige wijze zijn inter­view­boek “Bis­schop Frans Wiertz. Missio­nair testa­ment”, waarin de tekst van vier lange drie uur durende geauthoriseerde inter­views met de bis­schop zijn opgeno­men. Thema’s zijn - na een terug­blik op de kerk zoals die was - het eigen karakter van de heden­daag­se situatie - zoals het mis­bruikschandaal, bui­ten­landse pries­ters, paus Fran­cis­cus - en de missio­naire uit­dagingen waarin we ons bevin­den. Het boek leest heel pret­tig, het is zelfs ontspannende lectuur omdat iemand erin aan het woord komt die ver­trouwen en opti­misme uit­straalt, een bis­schop voor wie het glas minstens half­vol is. Niet van­wege een op­per­vlak­kige rozige blik, maar uit geloof. Zoals de bis­schop in het boek schreef dat hij me gaf: “De toe­komst is in Gods hand!”

Na de overhan­diging van het eerste boek aan de bis­schop van Roermond, leidde Leo Fijen een geanimeerd gesprek over de toe­komst van de kerk en de open­heid van de hui­dige samen­le­ving voor het evan­ge­lie.

Terug