Arsacal
button
button
button


Advent: begin van een nieuw liturgisch jaar

Waar komt de Adventskrans vandaan?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 december 2017
De adventskrans hangt klaar in de kathedraal
De adventskrans hangt klaar in de kathedraal

De Advent is weer begonnen, tijd van verwachtend uitzien naar de komst van de Christus. In al onze kerken vinden we vanaf de eerste Advents­zondag een Adventskrans. We zijn daar heel erg aan gewend. Toch bestaat dit gebruik nog niet zo lang en ook nu is die krans zeker niet in alle delen van de wereld te vinden.

Het idee voor een Adventskrans komt uit pro­tes­tantse hoek: de Duitse dominee Johann Hinrich Wichern (1808-1881) schijnt er als eerste in Hamburg mee gekomen te zijn al zag die krans er toen nog wat anders uit, met veel meer kaarsen. Hij introduceerde de Adventskrans rond 1860 in een weeshuis in Berlijn, waarna het gebruik zich in Noord Duits­land verspreidde. Geleidelijk raakte de krans meer populair in de vorm die wij nu kennen met een kaars voor iedere zondag, maar pas na de tweede wereld­oor­log raakte de Adventskrans ook in zwang in katholieke zuidelijke landen van Europa en Noord-Amerika.

Het is een mooi teken van onze verwachting van de komst van Christus die licht brengt op de aarde. Iedere zondag wordt een kaars ontstoken. De ronde vorm van de krans duidt de eeuwigheid aan en verwijst dus naar God. Aan de kaarsen is soms een eigen betekenis gegeven. Zo wordt één kaars die van de profeten genoemd, die de Verlosser hebben aangekondigd, een tweede kaars duidt Betlehem aan, de stad waar de Heer geboren is, de derde verwijst naar de herders, die de pasgeboren Koning het eerst hebben aanschouwd en de vierde is de kaars van de engelen die als eerste de geboorte van het Kind hebben verkondigd.

Hoe het ook zij: ik wens U allen een gezegende Adventstijd toe!

 

Terug