Arsacal
button
button
button


Afscheid zuster Iuxta Crucem van de DPR

Een open kerk en een kerk die erop uitgaat

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 december 2017
De Diocesane Pastorale Raad bijeen
De Diocesane Pastorale Raad bijeen
Groepsfoto van de Raad met zuster Iuxta en mw. Marion van Ham
Groepsfoto van de Raad met zuster Iuxta en mw. Marion van Ham

Op woensdag 6 december was de Diocesane Pastorale Raad bijeen om samen met de bisschop te reflecteren op de pastorale situatie van de kerk in onze tijd en advies te geven om die kerk in onze streken meer bewust en missio­nair te maken. Zuster Iuxta Crucem nam afscheid. Marion van Ham komt als nieuw lid erbij.

De Diocesane Pastorale Raad reflecteerde deze avond op de thema’s die op de studiedag voor de pastorale krachten aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten waren voorgelegd. Hoe kan de kerk in onze dagen open staan naar nieuwe mensen, met hen in contact komen en hen helpen de stap te zetten om leerling van Christus te worden? De leden van de raad deden daarvoor allerlei suggesties die mogelijk opnieuw zullen worden uit­ge­werkt in een documentje van de Raad. Opvallend vond ik het belang dat de leden van de DPR eraan hechten dat de kerken ook letterlijk open zijn en mensen er naar binnen kunnen gaan. Ver­schil­lende ervaringen werden gedeeld.
Langer werd stil gestaan bij het werven, vormen en begeleiden van vrij­wil­lig­ers. De aandacht voor hen door bestuursleden of misschien een coördinerende vrij­wil­lig­er, maar ook geloofs­vor­ming en hen niet overberlasten, waren punten die door de DPR-leden werden genoemd.

Duidelijk kwam aan de orde dat we moeten trachten een sfeer te doorbreken van geslotenheid en op de eigen gemeen­schap gerichtheid in sommige parochies.

Mw. Marion van Ham werd welkom geheten als nieuw lid. Zij is in de Amsterdamse Sint Nicolaas­ba­si­liek werkzaam als vrij­wil­lig­er in catechese en jon­ge­ren­werk.
Van zuster Iuxta Crucem moesten we helaas afscheid nemen. Enige jaren geleden had zij binnen haar con­gre­ga­tie van de ‘blauwe zusters’ (zusters van het mensgeworden Woord) de wens te kennen gegeven naar de con­tem­pla­tieve tak te mogen overgaan en die wens is nu gehonoreerd. In Italië zal zij het con­tem­pla­tieve leven beginnen in Tuscania, boven Rome. In de jaren van haar lidmaat­schap van de Raad heeft zij een waardevolle bijdrage gegeven. We wensen haar een zeer gezegende toekomst toe!

Terug