Arsacal
button
button
button
button


Kerstdiner Jongeren in Heerhugowaard

16 december

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 december 2017 - 496 woorden

Het jon­ge­ren­plat­form van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert dit jaar het Kerst­di­ner voor jon­ge­ren op 16 de­cem­ber in Heer­hu­go­waard. Ben je tussen de 16 en 30 jaar dan ben je van harte uit­ge­no­digd. Het is een mooie gelegen­heid om samen met elkaar de kerst in te lui­den, andere jon­ge­ren te ont­moe­ten, te genieten van heer­lijk eten en de geboorte van Jezus te vieren op een bij­zon­dere manier.

Pro­gram­ma in teken van ‘Assisi 2018’

Dit jaar staat het kerst­di­ner in het teken van de bisdom­bede­vaart naar Assisi en de heilige uit die stad Fran­cis­cus en Clara. Er wordt be­gon­nen met een korte vie­ring om daarna aan te schuiven voor een fees­te­lijk kerst­di­ner. Ook zal er weer een leuke ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teit tij­dens het diner plaats­vin­den en in­for­ma­tie gegeven wor­den over de bisdom­bede­vaart naar Assisi. Het diner zal over­gaan in een gezellige borrel in kerstsferen met muziek.

Foto­booth

Tijdens het diner tre­den we in de voetsporen van Fran­cis­cus en creëren we een foto­booth zodat jij met anderen je eigen levende kerst­stal maakt, op een heden­daag­se, leuke of grappige manier. Weest crea­tief! Er liggen verkleedkleren en attributen voor je klaar.

Aanmel­den voor het diner kan via www.jonge­kerk.nl

Oorsprong Kerst­stal

Met de bede­vaart naar Assisi in het vooruit­zicht heeft de kerst­stal dit jaar een bij­zon­dere rol tij­dens het diner. De kerst­stal staat bij veel mensen onder de kerst­boom tij­dens de kerst­da­gen, die de sfeer en het beeld weergeeft van de geboorte van Jezus. Jezus in doeken gewikkeld in een kribbe met Maria en Jozef aan zijn zijde. De os en de ezel die het kindje proberen warm te hou­den en de her­ders en drie koningen die hun koning komen eren. De plek van Jezus geboorte is bekend, of het nu een stal, een rotsspelonk o.i.d. was weten we niet. Wel dat het geen fijne plek was. Het idee van de kerst­stal is afkoms­tig van Fran­cis­cus van Assisi, hij heeft in het jaar 1223 een levende kerst­stal ingericht en wilde de komst van Jezus in de wereld meer beel­dend maken.

Kijk voor foto’s van vorig jaar!

INFORMATIE

Datum:             Zater­dag 16 de­cem­ber 2016.

Tijd:                   17.00 uur

Locatie:            Dio­ny­sius­kerk , Middenweg 248, Heer­hu­go­waard.

Entree:             € 15,- (incl. drankjes) Bij aanmel­den van 5 personen, 1 gratis.

Dress­co­de:      Gala/chique

OV:                     Vanaf station Heer­hu­go­waard bus 6 rich­ting Alkmaar of bus 160 rich­ting

                              Heer­hu­go­waard.

Parkeren:        Gratis: achter/naast de kerk op par­keer­ter­rein aan 'Van Veenweg'.

 

Terug