Arsacal
button
button
button


Warm afscheid van Bisschop Wiertz in Roermond

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017
Warm afscheid van Bisschop Wiertz in Roermond
(foto: screenfoto: Ph. Weijers)
Warm afscheid van Bisschop Wiertz in Roermond
(foto: screenfoto: Ph. Weijers)
Warm afscheid van Bisschop Wiertz in Roermond
(foto: screenfoto: Ph. Weijers)

Op zaterdag 9 december waren mgr. Punt, vicaris Bruggink en ik aanwezig bij het afscheid van bisschop Frans Wiertz van Roermond. Een ontroerende en mooie plechtigheid waarbij veel hartelijke woorden werden gesproken.

De kathedraal was gevuld: priesters, diakens, de seminaristen, leden van kerk­besturen, veel burge­mees­ters uit het Limburgse, staat­secre­taris Raymond Knops van binnen­landse zaken en kamerlid Martijn van Helvert (beide CDA), de commissaris van de koning, gouverneur Theo Bovens en oud-gouverneur Van Voorst tot Voorst, dertien bis­schop­pen van de Neder­landse bisdommen en de aangrenzende bisdommen Münster, Aken, Luik en Hasselt waren aanwezig (Mgr. De Korte en mgr. Liesen waren verhinderd) en een ver­te­gen­woor­diger van de bisschop van Luxemburg om mgr. Wiertz uitgeleide te doen. Kardinaal Willem Eijk was hoofd­cele­brant omdat mgr. Wiertz door zijn zeer slechte ogen dat niet goed kon doen. De kardinaal sprak de scheidende bisschop met hartelijke woorden toe en gaf er blijk van het interviewboek met bisschop Frans Wiertz goed gelezen te hebben.

Aan het einde van de viering sprak ook gouverneur Theo Bovens die de bisschop al heel lang kent, hartelijke en per­soon­lijke woorden als gouverneur en als gelovige van het bisdom. In die eerste kwaliteit mocht hij bisschop Wiertz de erepenning van de provincie Limburg uitreiken. De gouverneur legde er de nadruk op dat de bisschop had weten te verbinden, een grote belang­stel­ling had getoond voor alle sectoren van de samenleving en in het bijzonder voor verslaafden, daklozen en mensen in nood.

Tenslotte sprak ook de scheidende bisschop een ontroerend dankwoord. Zijn woorden waren niet zozeer op hemzelf gericht als wel als aansporing aan de aanwezige gelovigen bedoeld: de veilige katholieke koepel waaronder allen in Limburg leefden, is niet meer; we kunnen niet meer zomaar meelopen met het grote eskadron, nu komt het aan op het per­soon­lijk geloof, de per­soon­lijke band met Jezus Christus en God de Vader en daarvan te getuigen, blijk te geven van de schoonheid van het geloof en van wat dat geloof ons geeft aan geduld, uitzicht op een toekomst, volharding, liefde voor de naaste en zo veel meer...

Terug