Arsacal
button
button
button


Bijzondere mensen uit het leven van bisschop Frans Wiertz

Wie wordt de nieuwe bisschop?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017
Mgr. Wiertz met kard. Simonis voor de afscheidsmis
Mgr. Wiertz met kard. Simonis voor de afscheidsmis
Diocesaan administrator mgr. dr. Hub Schnackers
Diocesaan administrator mgr. dr. Hub Schnackers
Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant
Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant

Bij het afscheid van mgr. Wiertz waren allerlei personen aanwezig die in het leven van de bisschop een bijzondere rol hadden gespeeld, waaronder zijn vicaris-generaal en de bisschop die hem tot bisschop had gewijd. Nu het wachten is op een nieuwe bisschop, wordt het bisdom tijdelijk door een diocesaan admini­strator bestuurd.

Bijna 25 jaar geleden werd mgr. Wiertz in dezelfde kathedraal als waar zijn afscheid plaats vond, tot bisschop gewijd. Die wijding werd destijds verricht door kardinaal Adrianus Simonis als hoofdconsecrator. Kardinaal Simonis was ook op deze dag van het afscheid aanwezig om bisschop Wiertz alle goeds toe te wensen.

Een van de moeilijkste beslissingen van bisschop Wiertz uit de beginjaren van zijn bisschopsambt was de sluiting van het MEDO, het academisch instituut voor huwelijk en gezin, dat door zijn voorganger was opgericht, maar dat om financiële redenen en door een te beperkte doel­stel­ling wel moest worden gesloten. Die moeilijke en pijnlijke taak was destijds aan prof. dr. Wim Eijk toebedeeld, die op deze dag als kardinaal-aarts­bis­schop hoofd­cele­brant was in de viering.

In de lange periode van diens bisschopsambt stond mgr. dr. Hub Schnackers als vicaris-generaal mgr. Wiertz terzijde. Nu de heilige Stoel op 2 december het ontslag van mgr. Wiertz heeft aanvaard, is hij door het kathedraal kapittel tot diocesaan admini­strator - tijdelijk bestuurder van het bisdom - gekozen in afwachting van de nieuwe bisschop. Wie dat zal zijn? We wachten af wat de heilige Vader in zijn wijsheid zal gaan beslissen. De heilige Geest zal daar vast een handje bij helpen!

Terug