Arsacal
button
button
button
button


‘Diplôme de Sabreur’ voor bisschoppen Punt en Wiertz

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 december 2017 - 218 woorden

Zondag 17 de­cem­ber was ik er getuige van dat de bis­schop­pen Jozef Punt en Frans Wiertz het ‘diplôme de Sabreur’ kregen uit­gereikt van een ver­te­gen­woor­diger van de Confrérie du sable d’or. De gebeur­te­nis stond in het kader van het afscheid van mgr. Wiertz als bis­schop van Roermond.

De uit­rei­king vond plaats in een pries­ter-ont­moe­ting van jaar­ge­no­ten in Vijlen bij Vaals. De beide bis­schop­pen moesten er na­tuur­lijk wel iets voor doen om dit diploma in de wacht te slepen, name­lijk: sabreren. Het gaat om het openen van een fles champagne, wat volgens een oude traditie gebeurt met een sabel dat de ‘sabreur’ langs de fles laat glij­den en waar­mee hij de kurk verwij­dert. Normaal ge­spro­ken gaat ook iets van het glas van de fles mee, maar door de kracht die op deze mousserende wijn zit, leidt die glas­breuk niet tot problemen: er komt geen glas in de champagne terecht. De champagne wordt daarna gedronken met de toast: “Santé, bonheur, champagne” en was bij deze gelegen­heid na­tuur­lijk bedoeld als een heilwens aan de nu emeritus-bis­schop van Roermond, die de dagen ervoor naar Maas­tricht was verhuisd. Beide bis­schop­pen open­den een fles champagne op deze tra­di­tio­nele wijze en hun actie werd door de aanwe­zig officier-sabreur met een ruime voldoende beloond.

Terug