Arsacal
button
button
button


Kathedraal vol voor Lessons and Carols

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 december 2017
Kathedraal vol voor Lessons and Carols
Ds. Van Kammen en ds. Witteveen
Ds. Van Kammen en ds. Witteveen
Kathedraal vol voor Lessons and Carols

Op zaterdag­avond 23 december vond in de kathedrale basiliek van Sint Bavo het Festival of Nine Lessons and Carols plaats. Dit jaarlijks gebeuren geniet grote belang­stel­ling. Dit jaar was de kathedraal geheel gevuld en moesten stoelen worden bijge­plaatst.

Nine lessons and carols is een viering die negen lezingen uit de heilige Schrift bevat, afgewisseld met meerstemmige kerst­mu­ziek en enkele liederen die door allen konden worden meegezongen. De hoge kwaliteit van de koren van het Muziek­insti­tuut van de kathedraal maakt natuurlijk op zich al dat er een grote aantrekkings­kracht uitgaat van de bijzondere vieringen en concerten die in de kathedraal worden geor­ga­ni­seerd. Op deze avond was het de Bavocantorij, een 24tal jong volwassen zangers van het kathedrale koor dat in z'n geheel uit zo'n honderd koorleden bestaat. Het geheel stond onder leiding van magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen met de titulair organist van de kathedrale basiliek, dr. Ton van Eck aan het orgel.

De bisschop, mgr. Jozef Punt, leidde de viering, waarin hijzelf, enkele koorleden en de magistra cantus een lezing verzorgden, evenals de Haarlemse predikanten ds. S. van Kammen en ds. R. Witteveen. Ook Plebaan Hein Jan van Ogtrop, diaken Eric Fennis en ik hebben een schriftlezing gedaan.

De indruk­wek­kende zang en de sfeervolle verlichting van de kathedraal maakten deze avond weer tot een bijzondere ervaring.

 

Terug