Arsacal
button
button
button
button


Er is te veel kunstlicht

Eerste kerstdag O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 25 december 2017 - 774 woorden
De kerststal in de grote kapel
De kerststal in de grote kapel (foto: Malou Pimentel)
Er is te veel kunstlicht
(foto: Malou Pimentel)
Monique Mastenbroek nam afscheid als misdienaar.
Monique Mastenbroek nam afscheid als misdienaar. (foto: Malou Pimentel)

Op eerste kerst­dag heb ik de Mis gevierd in de grote kapel van de bede­vaart­plaats van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Een sfeer­volle vie­ring met het koor van de kapel. Rector Jeroen de Wit en pater Gerard Weijers sss con­ce­le­breer­den.

HOMILIE

Wat is zalig?

Van harte wens ik U
een zalig kerst­mis.
Na­tuur­lijk slaat dat “zalig”
niet op de kalkoen bij het kerst­di­ner,
maar we wensen elkaar toe
dat dit kerst­feest ons goed mag doen,
dat het een bron van vreugde en in­spi­ra­tie mag zijn
op onze weg naar het eeuwig geluk,
dat is onze zalig­heid.

 

Licht en donker en gemis

Deze kerst­och­tend horen we over licht en donker
en over het Woord van God
dat vlees is gewor­den.
Licht en donker,
zo is ook ons leven.
Niet voor ie­der­een zijn de kerst­da­gen
ge­mak­ke­lijk en fijn.
Op een dag als vandaag,
het feest van het Kind
dat hemel en aarde verbindt,
missen we meer dan anders nog
de dier­ba­re mensen die niet meer onder ons zijn.

Al die dier­ba­re mensen
verbin­den ons met God onze Vader,
bij wie zij thuis mogen zijn.

Kerst­ver­haal

Vannacht heeft het kerst­ver­haal weer geklonken
over keizer Augustus
die een volk­stel­ling liet hou­den,
over de mensen in Beth­le­hem,
die geen plaats had­den
voor de hoogzwan­gere Maria en Jozef,
over de stal en de kribbe,
de engelen en de her­ders.
We hebben het al vaak gehoord.

Niet meer te zien...

Vanochtend gaat het meer
over de bete­ke­nis van dit alles:
het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld,
maar de wereld erkende Hem niet....

Dat zien we om ons heen gebeuren.
Er is veel kunstlicht in onze westerse wereld.
De Melkweg bij­voor­beeld is in de ste­den van ons land
niet meer te zien.
Dat komt door al het licht
dat uit onze ste­den omhoog schijnt,
daardoor wor­den de zwakkere sterren over­straald
en is de prach­tige sterrenhemel onzicht­baar gewor­den.

Te veel kunstlicht

En zo gaat het vaak
in het leven van mensen.
Er is veel “kunstlicht”, men­se­lijk licht,
dat is alles waardoor we zélf stralen,
waardoor mensen zelf een licht zijn
en alles waardoor voor ons
het licht van God ver­duis­terd wordt,
dat kunnen ook problemen zijn
waardoor we het niet meer zien zitten,
geen oplos­sing zien;
bijna ieder mens moet soms met geduld
door een nacht van de ziel.
Het kan ook ons geld zijn of een carrière, drukke bezig­he­den,
pres­ta­ties, positie, kennis en ga zo maar door,
die het licht van God voor ons verduis­te­ren .
Wat mensen groot en als het ware stralend maakt
is niet ver­keerd, na­tuur­lijk,
maar dat men­se­lijk licht
helpt niet altijd
om het licht dat van God komt te zien.

De her­ders op het veld
hebben geen ge­mak­ke­lijk leven,
het zal voor hen er vaak donker hebben uitgezien,
maar gedul­dig wachtend in de nacht
komt de glorie van God en de bood­schap van de engel
en krijgen zij een weg gewezen.
Zo gaat dat ook met ons
als wij in het duister verkeren.

Men­se­lijk licht of god­de­lijk licht

Anderen zijn druk met hun eigen dingen bezig.
In het kerst­ver­haal is dat het geval
met keizer Augustus
en de mensen van Beth­le­hem.
Die leven hun eigen leven,
maar het Kind van Beth­le­hem
heeft daar geen plaats in.
Daar schijnt alleen het licht van de stad
en het licht van de mens,
niet het licht van de stal van Beth­le­hem
niet de glorie des Heren,
waarin de engelen staan.

 

Even weg


Als we de melkweg willen zien
en een prach­tige sterrenhemel,
moeten we op vakantie gaan,
naar een stil gebied,
weg van men­se­lijke bewo­ning,
daar kunnen we de sterren zien.

En zo is het eigen­lijk ongeveer ook
als we het licht dat van God komt
willen ont­van­gen en ervaren.
Even weg uit de drukte, naar de stilte,
waar we ont­vanke­lijk zijn
en God een nieuw begin met ons kan maken.

Zo ging het de wijzen uit het oosten.
Zij volg­den de ster.
Boven de stad kon­den ze die
even niet meer herkennen,
daarna ging hun zoek­tocht weer door.

Eenvoud

Dat kind in de stal...
Uit­ein­de­lijk waren het allemaal
een­vou­dige mensen
die Hem herkennen,
die knielen en geschenken geven,
dat zijn de mensen
die Hem aanvaard­den....

Wat hebben we veel gekregen...

Naast drukke of moei­lijke en soms verdrie­tige dagen
zijn er ook van die mooie dagen in ons leven
dat we zien en ervaren
dat we alles hebben gekregen,
dat heel ons leven één groot geschenk is,
dat er zoveel moois is om voor te bedanken,
dat God ons tot hier heeft gebracht,
dat wij kin­de­ren van God zijn
en dat wij Zijn heer­lijk­heid mogen zien.

Ja, op deze dag van kerst­mis
zijn wij uit­ge­no­digd
om het licht van God te zien
dat ook over ons leven schijnt
en dat ons naar vreugde en vrede leidt.
Zalig kerst­mis!.

Terug