Arsacal
button
button
button


Er is te veel kunstlicht

Eerste kerstdag O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

overweging_preek - gepubliceerd: maandag, 25 december 2017
De kerststal in de grote kapel
De kerststal in de grote kapel (foto: Malou Pimentel)
Er is te veel kunstlicht
(foto: Malou Pimentel)
Monique Mastenbroek nam afscheid als misdienaar.
Monique Mastenbroek nam afscheid als misdienaar. (foto: Malou Pimentel)

Op eerste kerstdag heb ik de Mis gevierd in de grote kapel van de bedevaart­plaats van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Een sfeervolle viering met het koor van de kapel. Rector Jeroen de Wit en pater Gerard Weijers sss concelebreerden.

HOMILIE

Wat is zalig?

Van harte wens ik U
een zalig kerstmis.
Natuurlijk slaat dat “zalig”
niet op de kalkoen bij het kerstdiner,
maar we wensen elkaar toe
dat dit kerstfeest ons goed mag doen,
dat het een bron van vreugde en inspiratie mag zijn
op onze weg naar het eeuwig geluk,
dat is onze zaligheid.

 

Licht en donker en gemis

Deze kerst­ochtend horen we over licht en donker
en over het Woord van God
dat vlees is geworden.
Licht en donker,
zo is ook ons leven.
Niet voor iedereen zijn de kerstdagen
gemakkelijk en fijn.
Op een dag als vandaag,
het feest van het Kind
dat hemel en aarde verbindt,
missen we meer dan anders nog
de dierbare mensen die niet meer onder ons zijn.

Al die dierbare mensen
verbinden ons met God onze Vader,
bij wie zij thuis mogen zijn.

Kerstverhaal

Vannacht heeft het kerstverhaal weer geklonken
over keizer Augustus
die een volk­stel­ling liet houden,
over de mensen in Bethlehem,
die geen plaats hadden
voor de hoogzwangere Maria en Jozef,
over de stal en de kribbe,
de engelen en de herders.
We hebben het al vaak gehoord.

Niet meer te zien...

Vanochtend gaat het meer
over de betekenis van dit alles:
het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld,
maar de wereld erkende Hem niet....

Dat zien we om ons heen gebeuren.
Er is veel kunstlicht in onze westerse wereld.
De Melkweg bij­voor­beeld is in de steden van ons land
niet meer te zien.
Dat komt door al het licht
dat uit onze steden omhoog schijnt,
daardoor worden de zwakkere sterren overstraald
en is de prachtige sterrenhemel onzichtbaar geworden.

Te veel kunstlicht

En zo gaat het vaak
in het leven van mensen.
Er is veel “kunstlicht”, menselijk licht,
dat is alles waardoor we zélf stralen,
waardoor mensen zelf een licht zijn
en alles waardoor voor ons
het licht van God verduisterd wordt,
dat kunnen ook problemen zijn
waardoor we het niet meer zien zitten,
geen oplossing zien;
bijna ieder mens moet soms met geduld
door een nacht van de ziel.
Het kan ook ons geld zijn of een carrière, drukke bezigheden,
prestaties, positie, kennis en ga zo maar door,
die het licht van God voor ons verduisteren .
Wat mensen groot en als het ware stralend maakt
is niet verkeerd, natuurlijk,
maar dat menselijk licht
helpt niet altijd
om het licht dat van God komt te zien.

De herders op het veld
hebben geen gemakkelijk leven,
het zal voor hen er vaak donker hebben uitgezien,
maar geduldig wachtend in de nacht
komt de glorie van God en de bood­schap van de engel
en krijgen zij een weg gewezen.
Zo gaat dat ook met ons
als wij in het duister verkeren.

Menselijk licht of goddelijk licht

Anderen zijn druk met hun eigen dingen bezig.
In het kerstverhaal is dat het geval
met keizer Augustus
en de mensen van Bethlehem.
Die leven hun eigen leven,
maar het Kind van Bethlehem
heeft daar geen plaats in.
Daar schijnt alleen het licht van de stad
en het licht van de mens,
niet het licht van de stal van Bethlehem
niet de glorie des Heren,
waarin de engelen staan.

 

Even weg


Als we de melkweg willen zien
en een prachtige sterrenhemel,
moeten we op vakantie gaan,
naar een stil gebied,
weg van menselijke bewoning,
daar kunnen we de sterren zien.

En zo is het eigenlijk ongeveer ook
als we het licht dat van God komt
willen ontvangen en ervaren.
Even weg uit de drukte, naar de stilte,
waar we ontvankelijk zijn
en God een nieuw begin met ons kan maken.

Zo ging het de wijzen uit het oosten.
Zij volgden de ster.
Boven de stad konden ze die
even niet meer herkennen,
daarna ging hun zoektocht weer door.

Eenvoud

Dat kind in de stal...
Uiteindelijk waren het allemaal
eenvoudige mensen
die Hem herkennen,
die knielen en geschenken geven,
dat zijn de mensen
die Hem aanvaardden....

Wat hebben we veel gekregen...

Naast drukke of moeilijke en soms verdrietige dagen
zijn er ook van die mooie dagen in ons leven
dat we zien en ervaren
dat we alles hebben gekregen,
dat heel ons leven één groot geschenk is,
dat er zoveel moois is om voor te bedanken,
dat God ons tot hier heeft gebracht,
dat wij kinderen van God zijn
en dat wij Zijn heerlijkheid mogen zien.

Ja, op deze dag van kerstmis
zijn wij uitgenodigd
om het licht van God te zien
dat ook over ons leven schijnt
en dat ons naar vreugde en vrede leidt.
Zalig kerstmis!.

Terug