Arsacal
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

Honderden receptiegangers ontmoeten bisschoppen en elkaar

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam
aan het begin van de receptie: wachtend op wie komen gaan
aan het begin van de receptie: wachtend op wie komen gaan
Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

De jaarlijkse nieuwjaars­re­cep­tie van het bisdom Haarlem-Amsterdam is elk jaar weer een gelegenheid waarop vele mensen van binnen en buiten het bisdom elkaar ontmoeten: niet alleen priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers, maar ook kerk­bestuursleden, besturen van fondsen en stichtingen en velen die op een of andere wijze met de bis­schop­pen in contact zijn.

Mgr. Joze Punt en ik waren er samen met de vicaris-generaal van het Militair Ordinariaat mgr. Alfons Woolderink om de vele mensen te ontvangen en te begroeten. Mgr. Jan van Burgsteden, de emeritus hulp­bis­schop kon er niet bij zijn. Hij kwam diezelfde dag uit het ziekenhuis, herstellende van een licht hartinfarct en dotter­be­han­de­ling. Gelukkig maakt hij het goed en we wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Dit jaar werd de nieuwjaars­re­cep­tie in het naast de sint Nicolaas­basi­liek gelegen Barbizonhotel gehouden. In de Olofkapel die bij dit hotel hoort, hebben al eerder ontmoetingen van bisdom of basiliek plaats gevonden en de zaal biedt een mooie receptie­gele­gen­heid, groot genoeg voor de vele honderden die deze receptie bezoeken.Iedereen kon zelf het moment kiezen om aan te schuiven in de rij voor het nieuwjaarwensen en intussen genieten van een hapje en drankje en vooral van de ontmoeting met vele mensen van binnen en buiten het bisdom.

Terug