Arsacal
button
button
button


Missiegezinnen: vuur van het evangelie voor ons land

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018

Zondag­mid­dag 14 januari was ik in Heiloo voor een bijeenkomst met de missiegezinnen van de Missio ad gentes in Uithoorn. Deze gezinnen, afkomstig uit Spanje en Italië, zijn sinds één of twee jaar in ons bisdom. Dat is een hele omschakeling, maar ze vinden hun weg...

De Missiegezinnen komen vanuit de Neocatechumenale Weg en zijn door paus Franciscus uitgezonden. Ze hebben werk gevonden en ook de kinderen studeren of werken. Loreta uit Amstelveen maakt bij­voor­beeld prachtige ikonen en beschildert met de hand paaskaarsen. Zij heeft een jong gezin en kan van huis uit werken. Victor maakt zijn middelbare school af om daarna naar het conservatorium in Den Haag te gaan. Ouders werken, soms wat onder hun niveau, omdat ze de taal nog niet goed kennen. Zo is er van ieder gezinslid wel een verhaal te vertellen. Ze participeren in de samenleving en zijn gekomen met hun geloof en missio­nair vuur: in de contacten die zij krijgen willen ze ook de vreugde van het evangelie doorgeven en in de parochie zijn zij een geestelijke steun voor de priesters.

Deze dagen waren de Missiegezinnen van deze Missio ad Gentes samen voor een conviventie om de genade van hun doopsel te hernieuwen, waarbij dit keer de nadruk viel op het eerste gedeelte van de doop­vie­ring die werd herdacht en verlevendigd. Met deze gezinnen heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en in de homilie iets verteld over de ont­wik­ke­ling in Nederland op gebied van geloof en ik heb gesproken over de moeilijkheden en bekoringen die oop de weg van een missiegezin kunnen komen en hoe die te over­win­nen. De duivel wil ons vaak stap voor stap van het goede afbrengen, doordat we iets van het goede en mooie nalaten bij­voor­beeld uit gemakzucht of trots, wordt het bij de volgende bekoring nog iets moeilijker om weerstand te bieden en ook probeert de duivel ons te ontmoedigen. Behalve het gebed zijn ook de gemeen­schap met andere gelovigen die ons kunnen inspireren en andere nieuwe impulsen voor ons geloof belangrijke hulp­mid­de­len in dat gevecht dat we allemaal moeten aangaan.

Behalve in Uithoorn zijn er in ons bisdom Missiones ad Gentes in Den Helder, Almere en Amsterdam.

Terug