Arsacal
button
button
button


Bezoek aan de synagoge in Heemstede

Dag van het Jodendom

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018
in de synagoge met rabbijn Spiero
in de synagoge met rabbijn Spiero
voor de replica van de klaagmuur
voor de replica van de klaagmuur

Zondag­avond 14 januari waren we op bezoek bij Rabbijn Shmuel Spiero in de synagoge van Heemstede in het kader van de Dag van het Jodendom, woensdag 17 januari, die is ingesteld om onder katholieken de kennis van het Jodendom te vergroten en goede relaties te bevorderen. In Heemstede werden we hartelijk ontvangen en er ontstond een geanimeerd gesprek.

Rabbijn Shmuel Spiero draagt geestelijke zorg voor een groot gebied, groter dan ons bisdom. Hij reist dan ook wekelijks heel wat af om leden van de gemeente te bezoeken. De Synagoge is enkele jaren geleden verhuisd vanuit Haarlem naar Heemstede waar een geschikt, ruim pand is betrokken. Er is de eigenlijke synagogale ruimte en een ruime zaal ernaast waar een levensgrote afbeelding van de klaagmuur (Hakotel) is te vinden.

Bij de ontmoeting waren aanwezig de referent voor de relatie met het Jodendom van het bisdom Haarlem-Amsterdam, diaken drs. Wim Timmer, mw. dr. Tineke de Lange, (studie)secretaris van de Begleidings­com­mis­sie Jodendom en de Katholieke Raad voor kerk en Jodendom en drs Jaap van der Meij, lid van de begeleidings­com­mis­sie, Jos van bellen, docent Coornhertlyceum en student St. Bo­ni­fa­tius-instituut, ir. Enno Dijkema, Focolare Nederland en student St. Bo­ni­fa­tius-instituut en Massimo en Patrizia Paloni van de Neocatechumenale Weg.

Het tweede Vaticaans concilie heeft met name door de Verklaring Nostra Aetate een nieuwe en positieve wending gegeven aan de relatie van de katholieke kerk tot het Jodendom. Deze wending was voorbereid door paus Johannes XXIII en door de pausen na hem bevestigd door bezoeken aan Israël; paus Johannes Paulus bezocht de synagoge van Rome en vroeg vergeving voor wat de Joden is aangedaan vanuit Kerk en christendom in een Mea culpa-tekst bij gelegenheid van het jaar 2000, een tekst die hij later in de klaagmuur in Jeruzalem plaatste.

 

Terug